Chemická legislativa pro průmysl a obchod

16-17.10.2018

Seminář, školení

Dovolte, abychom Vás pozvali na, v pořadí již druhý, odborný vzdělávací kurz Chemické legislativy pro průmysl a obchod ,,CHELEPO", který je tematicky zaměřen na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci, nakládání nebo skladování chemických látek a směsí, rovněž tak i biocidních přípravků.

Na kurzu Vám přineseme souhrn Vašich povinností, které jakožto ,,účastníci dodavatelského řetězce" v oblasti chemických látek, směsí a biocidních přípravků musíte splňovat. Především, Vám nabízíme i praktické zkušenosti z daného oboru.


Program kurzu

  • Aktuality v chemické legislativě
  • Co kontroluje ČIŽP
  • Registrace chemických látek dle nařízení REACH (jak postupovat po1. 6. 2018, výstupy z registrací (expoziční scénáře)
  • Proces povolování látek dle nařízení REACH v celém dodavatelském řetězci
  • Klasifikace nebezpečnosti směsi dle nařízení CLP - akutní účinky na zdraví a účinky na vodní prostředí
  • Připravované změny v oznamování nebezpečných směsí (PCN formát, UFI kódy, evropský katalog výrobků)
  • Biocidní přípravky a ošetřené předměty
  • Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi v rámci podniku, ve spojitosti s bezpečnostním listem
  • Dopady novelizace směrnice EP a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech ve spojitosti s chemickými látkami a směsmi
  • Změny legislativy pracovního prostředí ve spojitosti s chemickými látkami a směsmi

Další informace o kurzu naleznete: www.chelepo.cz

Místo konání akce:
Praha
Adresa konání akce:
Kontakt:
Ing. Martina Dobšáková
Telefon:
720 030 371
říjen 2018
po
út
st
čt
so
ne
2
3
4
8
9
10
11
12
16
17
18
19
23
24
25
26
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů