Nakládání s vodami od 1. 1. 2019 - novela zákona v praxi

24.10.2018

Seminář, školení

 

Téma:

Pozornost bude věnována zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách (vodnímu zákonu) po jeho novele se zaměřením na novelizaci správy poplatků za odběr vod i za jejich vypouštění.
Implementaci Rámcové směrnice o vodách, která napraví chyby při udělování výjimek vodoprávním úřadem v případě, že realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody.
Podrobně probereme pojem odpadní voda i způsoby likvidace vod akumulovaných v bezodtokých jímkách.
Věnovat se budeme novým prováděcím předpisům v oblasti vypouštění odpadních vod a nařízením vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Obsah:

 • aktuální legislativa
 • novela zákona platná od 1. 1. 2019
 • výklad pojmů
 • druhy vod, se kterými se nakládá
 • provozní řády, souhlasy k provozování a dokumentace vodních děl
 • stupně vodoprávních úřadů, jejich rozdělení a pravomoci
 • přehled ohlašovacích povinností
 • vznik ohlašovací povinnosti
 • poplatky, poplatkové přiznání a jejich výše
 • výstavba ČOV na ohlášení nebo na stavební povolení
 • vypouštění vod z pohledu nových právních předpisů (NV č. 401/2015 Sb. a NV č. 57/2016 Sb.)

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.
 
Těšíme se na vás.
 
Kurz je určen pro všechny zájemce.
Místo konání akce:
Olomouc, Comfort Olomouc Centre
Adresa konání akce:
Comfort Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00
Kontakt:
Simona Novotná
Telefon:
777665153
říjen 2018
po
út
st
čt
so
ne
2
3
4
8
9
10
11
12
16
17
18
19
23
24
25
26
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů