ISPOP, ohlašování v oblasti odpadů za rok 2018 a změny v poplatkových hlášeních podle Vodního zákona

23.1.2019

Seminář, školení

Seminář je určen všem pracovníkům firem a organizací, kteří mají za úkol vedení evidencí a plnění ohlašovací povinnosti podle zákona o odpadech a dalších právních předpisů v oblasti životního prostředí. Na semináři budou podrobně komentovány postupy a pravidla pro vedení evidencí původců a jednotlivých typů zařízení a jejich ohlašovací povinnosti. Následovat bude praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP a seznámení s formuláři pro ohlašování v oblasti odpadů. Dále budou posluchači seznámeni také s rámcovými změnami v poplatkových hlášeních za odběr podzemní vody a za zdroj znečišťování podle Vodního zákona. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků včetně individuálních konzultací.

Program:

08:30       Prezence účastníků

09:00       Evidence a ohlašování podle zákona o odpadech, termíny pro plnění ohlašovací povinnosti:

  • obecné zásady vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů původcem
  • evidence a ohlašování autovraků, elektroodpadů a kalů
  • evidence a ohlašování zařízení na využívání a odstraňování odpadů
  • evidence a ohlašování sběrných dvorů a skladů odpadu
  • ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Ing. Jitka Špalková - Česká inspekce životního prostředí

10:30       Přestávka na kávu a občerstvení

11:00       ISPOP, ohlašování v oblasti odpadů, SEPNO:

  • seznámení se systémem a technické podmínky práce v ISPOP
  • praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP (registrace, stažení formuláře, podání hlášení, kontrola podaného hlášení na účtu ohlašovatele, nastavení uživatelů aj.)
  • interaktivní PDF formulář ,,Hlášení o produkci a nakládání s odpady" a další formuláře v oblasti odpadů
  • modul SEPNO pro elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
  • změny v poplatkových hlášeních podle Vodního zákona

Bc. Petra Kubíková - oddělení ISPOP a IRZ, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

13:00       Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře

Místo konání akce:
Praha, Hotel Tristar-Congress
Adresa konání akce:
U Sluncové 14, Praha 8, 186 76
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035
prosinec 2018
po
út
st
čt
so
ne
3
4
5
6
10
11
12
13
14
17
18
19

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů