ENVIRO 2019 - 4. ročník mezinárodní multi oborové konference o aktuálních tématech v životním prostředí.

29-31.5.2019

Konference

POZVÁNKA

E-expert, spol. s r.o. a EKOS PLUS s.r.o.

Vás srdečně zvou na

česko-slovenskou konferenci odborníků věnujících se ochraně životního prostředí, která se koná v příjemném lázeňském prostředí Trenčianských Teplic.

Konference se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí
Slovenské a České republiky.

Přednášející

Konference se zúčastní zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR,
české i slovenské inspekce životního prostředí, zástupci státní správy
a samosprávy, odborníci na monitorování kvality životního prostředí a zdraví obyvatel a provozovatelé významných průmyslových a energetických podniků.

Můžete se těšit nejen na tyto přednášející:

?      Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia MŽP SR

?      Janette Smažáková, odbor legislatívy, MŽP SR

?      Miloš Drtil, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

?      Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší, MŽP ČR

?      Jan Maršák, odbor odpadů, MŽP ČR

?      Petr Slezák, odbor EIA, MŽP ČR

?      Jan Slavík, odbor EIA, MŽP ČR

?      Petra Kubíková, Jakub Skála, Jan Kolář, CENIA

?      Jana Soukopová, Masarykova univerzita, Brno

?      Ivan Holoubek, RECETOX

Program

Středa 29. 5. 2019

14:00 - 18:00 WORKSHOP EIA (Nový zákon EIA, postavení veřejnosti)

20:00 - 22:00 WELCOME DRINK

 

Čtvrtek 30. 5. 2019

  9:00 - 9:15  Oficiální zahájení konference

  9:30 - 11:00 BLOK 1 - Odpady

(Aktuální stav legislativy v SR a ČR, Management odpadů v obcích)

11:40 - 13:00 BLOK 2 - Ovzduší

(Aktuální otázky v ochraně ovzduší v SR a ČR, Trendy v monitorování
a hodnocení kvality ovzduší)

14:00 - 15:30 BLOK 3 - Odpadní vody

(Odpadní kaly z ČOV a sedimenty, ČOV)

15:45 - 16:45 BLOK 4 - IPPC

(Aktuální stav legislativy v oblasti IPPC)

17:00 - 19:30 Odborná exkurze, program

20:00 - 24:00 Společenský večer

 

Pátek 31. 5. 2019

9:00 - 14:00 BLOK 5 - BREF/BAT

(Výjimky z úrovní emisí spojených s BAT, Zkušenosti s ISPOP)

Místo konání akce:
Hotel Kursalon v Trenčianských Teplicích
Adresa konání akce:
Kursalon Trenčianske Teplice, 17. novembra 314/32, 914 51, Trenčianske Teplice, Slovensko
Kontakt:
Petra Bestová
Telefon:
+420 728184734
duben 2019
po
út
st
čt
so
ne
2
3
9
10
11
12
16
17
18
23
24
25
26

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů