PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2019

10-12.4.2019

Konference

Podrobný program konference:

Renesance vodárenské hydrogeologie se pomalu rozbíhá - RNDr. Svatopluk Šeda

Zkušenosti s opravou hlubokých vrtů - Ing. Radim Ptáček Ph.D.

Obnova havarovaného přetokového vrtu LO 15/1 v jímacím území Pekla - Mgr. Tomáš Novotný                                                                                                    

Regenerace jímacího území Lažany a efektivnější metody regenerace - Rudolf Lidařík, RNDr. Svatopluk Šeda

Produkční analýza vodárenských vrtů - RNDr. František  Pastuszek

Regenerace vrtů ultrazvukem - Mgr. Ivo Černý

Karotážní měřeni kvality injektáže ve vrtech na tepelná čerpadla - Mgr. Petr Nakládal

 Právní úprava udržovacích prací na jímacích objektech v chráněných územích a na ,,cizích pozemcích" - JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.

Ochranná území zdrojů vod - RNDr. Ladislav Bíža

Využití matematických modelů pro účely stanovení ochranných pásem vodního zdroje - Ing. Jan Uhlík, Ph.D.

Využití geofyziky při stanovování ochranných pásem zdrojů podzemní vody - Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.

Jaké směsi cizorodých látek lze najít v podzemních vodách - Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.

Vodní útvary podzemní vody a jejich individuální a centrální využívání - RNDr. Svatopluk Šeda

Chráněná území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu a jejich role v plánech povodí - RNDr. Hana Prchalová

Metodika pro hodnocení stavu chráněných území podzemní a povrchové vody vymezených podle čl. 7 Rámcové směrnice o vodě č. 2000/60/ES - RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D., Ing. Anna Hrabánková

Jakost povrchových a drenážních vod (živiny, pesticidy a jejich metabolity) a jejich potenciální vliv na vodní zdroje - Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D.

Požadavky na kontrolu provozu úpraven pitných podzemních vod z hlediska radioaktivity - Ing. Barbora Sedlářová, Ing. Eva Juranová

Generel odvodňovacích staveb jako nástroj řešení konfliktu zemědělství a požadavků na množství a jakost vody - Ing. Zbyněk Kulhavý, Ph.D.

Zadržování vody v lesních ekosystémech - Doc. Ing. Petr Kupec Ph.D.

Ekozemědělství - alternativa k tradičnímu zemědělství pro ochranná pásma vodních zdrojů - Ing. Jiří Urban

Je živá voda od Železných hor stále živá? - RNDr. Daniel Smutek

Slavnostní společenský večer k 25. výročí založení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Exkurse do jímacího území Cerekvice nad Loučnou - Pekla nebo prezentace Povodí Labe o možných variantách využití povrchových vod pod Orlickými horami pro vodárenské účely

Místo konání akce:
Rychnov nad Kněžnou, Hotel Studánka****
Adresa konání akce:
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Kontakt:
Ing. Petr Dolejš
Telefon:
234 221 123
duben 2019
po
út
st
čt
so
ne
2
3
9
10
11
12
16
17
18
23
24
25
26

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů