Aktuální témata lesního hospodářství

3.4.2019

Seminář, školení

PROGRAM SEMINÁŘE

 

PŘEDNÁŠÍ

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů,

 Oddělení ochrany lesů, Ministerstvo zemědělství

 

V rámci semináře budou posluchači seznámeni s novými právními předpisy
na úseku lesního hospodářství a s aktuální stavem přípravy a projednávání dalších právních předpisů týkajících se lesního hospodářství, konkrétně zejména s:

 

?         návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

?         návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 226/2013 Sb.,
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů,

?         vyhláškou č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů
a o vymezení hospodářských souborů,

?         vyhláškou č. 296/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb.,

o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích,

?         vyhláškou č. 76/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů,

?         návrhem nové vyhlášky Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o obsahu, způsobu vedení a předávání údajů lesní hospodářské evidence,

?         a s dalšími aktuálními informacemi.

Místo konání akce:
hotel Lions, Plzeň
Adresa konání akce:
Zborovská 85/18, 301 00 Plzeň
Kontakt:
Bc. Alena Pecinová
Telefon:
606730325
duben 2019
po
út
st
čt
so
ne
2
3
9
10
11
12
16
17
18
23
24
25
26

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů