EIA - ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. NA DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRO JEHO POTŘEBY (NAPŘ. OZNÁMENÍ, DOKUMENTACE)

20.6.2019

Seminář, školení

V posledních letech došlo k několika novelizacím zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Tyto novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí měly nemalý dopad na dosavadní praxi správních orgánů, oznamovatelů záměrů, autorizovaných osob i všech dalších, kteří do procesů vedených podle tohoto zákona z kterékoliv strany vstupují. Jednalo se například o změnu přípravy dokumentů pro postupy dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení záměru, dokumentace vlivů na životní prostředí).

Od účinnosti posledních dvou novel již uplynul vhodný čas, aby bylo možné se ohlédnout a podívat, jaké přínosy přinesly do praxe změny provedené právě těmito novelami.
Zároveň aktuální otázkou je, jaké náležitosti by měly obsahovat dokumenty předkládané v rámci žádosti o vydání verifikačního závazného stanoviska, ověřujícího závazného stanoviska nebo prodloužení platnosti stanoviska EIA.

Cílem semináře je podrobně probrat jednotlivé požadavky na předkládané dokumenty
pro potřeby zákona EIA.

Důležitým tématem rovněž budou přínosy do praxe způsobené posledními dvěma novelami.

Výklad požadavků dle zákona a náhled příslušného úřadu na danou problematiku získáte přímo od odborníka:

Ing. Milan Muzikář
Ministerstvo životního prostředí, vedoucí oddělení mezistátní EIA, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Přednášky:
o PRÁVNÍ RÁMEC (NAPŘ. DŮVODY NOVEL, SHRNUTÍ ZMĚN)
o PŘÍNOSY NOVEL DO PRAXE
o NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
o NÁLEŽITOSTI DOKUMENTACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
o NÁLEŽITOSTI DOKUMENTU PRO VYDÁNÍ OVĚŘUJÍCÍHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
o NÁLEŽITOSTI DOKUMENTU PRO VYDÁNÍ VERIFIKAČNÍHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA (COHERENCE STAMP)
o NÁLEŽITOSTI DOKUMENTU K ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STANOVISKA EIA
o OSTATNÍ
DISKUSE

Seminář je určen:
o osobám autorizovaným podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o oznamovatelům záměrů, zástupcům podnikatelské sféry,
o projektantům, architektům, pracovníkům inženýrských a projektových kanceláří,
o pracovníkům státní správy - příslušným úřadům EIA, dotčeným správním úřadům (ORP, ČIŽP, KHS...) a úřadům, které vedou navazující řízení (zejm. stavební úřady)
o zájemcům z řad obecních samospráv a dalším zájemcům, kteří mohou vystupovat v rámci procesu posuzování na životní prostředí

Vložné: 1868,- Kč bez DPH

Místo konání akce:
Praha,<br>Konferenční centrum CITY - Pankrác
Adresa konání akce:
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Kontakt:
Hana Šimánková
Telefon:
733105655
červen 2019
po
út
st
čt
so
ne
30
31
1
4
5
6
11
12
13
19
20
21
25

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů