Tisková konference k projektu NIKM 2 (Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2. etapa)

11.6.2019

Ostatní akce

Projekt Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2. etapa (NIKM 2) je zaměřený na podchycení a základní zhodnocení co nejúplnějšího počtu kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit na území České republiky. Cílem projektu je zajištění efektivního a jednotného postupu identifikace, evidence a hodnocení těchto lokalit.

Výstupem celostátní inventarizace bude databáze kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, v níž bude mít každá sledovaná lokalita svůj záznam. Každý záznam bude obsahovat základní informace o dané lokalitě, její kontaminaci, jaké riziko či potenciální riziko představuje lokalita pro lidské zdraví a životní prostředí. Součástí záznamu bude hodnocení lokality z hlediska dalšího postupu a naléhavosti řešení znečištění na lokalitě.

Současně budou výsledky shrnuty a zhodnoceny v 15-ti souhrnných zprávách, jejichž náplní bude charakteristika problematiky kontaminace horninového prostředí v jednotlivých krajích, na území hlavního města a na území celé republiky

Projekt byl zahájen úvodní fází (práce CENIA) dne 2. 1. 2018. V průběhu roku 2018 byla vyhlášena a vyhodnocena veřejná zakázka na "Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst". Práce hlavní fáze realizace projektu podle uzavřených dodavatelských smluv se uskuteční v období 1. 3. 2019 - 31. 12. 2021.

Na realizaci projektu se kromě CENIA podílí 3 dodavatelé:

?         DEKONTA, VZ Ekomonitor, GEOtest - NIKM 2

?         ProGeo Consulting s.r.o.

?         Ing. Jiří Tylčer, CSc.

V rámci projektu proběhnou tyto klíčové aktivity:

1.         Projektová úloha 1 - Management projektu je zajišťována CENIA - 2,65 mil. Kč.

2.         Projektová úloha 2 - Podpora inventarizace metodami DPZ je zajišťována CENIA - 5,01 mil. Kč.

3.         Projektová úloha 3 - Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst (plošná inventarizace) je zajišťována dodavatelem 1 - Společností DEKONTA, VZ Ekomonitor, GEOtest - NIKM 2.  Objem 103,10 mil. Kč. Práce podle závazné metodiky NIKM zahrnují fáze úvodní analýzy, sběru údajů, hodnocení údajů, syntézy inventarizace, vyhodnocení průběhu projektu, vypracování zpráv a publikace výsledků.

4.         Projektová úloha 4 - Služby administrátora inventarizace je zajišťována dodavatelem 2 - ProGeo Consulting s.r.o. - 4,12 mil. Kč. Jde o výkon funkce administrátora pro inventarizační akci (NIKM) podle metodiky pro Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM), včetně verifikace a validace záznamů a uživatelské podpory SEKM pro inventarizační týmy.

5.         Projektová úloha 5 - Služby externí kontroly je zajišťována dodavatelem 3 - Ing. Jiřím Tylčerem, CSc. - 1,73 mil. Kč. Zahrnuje průběžnou inspekci souladu prací s metodikou, konkrétní auditní a kontrolní činnost, vč. kontrol faktur a oponentur výstupů.

Realizací projektu dojde ke zvýšení připravenosti sanací starých ekologických zátěží. Poznáním stavu znečištění životního prostředí prostřednictvím důkladného zmapování a inventarizování kontaminovaných míst v ČR projekt přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí, omezení rizik kontaminace ze starých ekologických zátěží vůči zdraví obyvatel a životnímu prostředí, k lepšímu územnímu plánování a celkově k udržitelnému rozvoji. Výsledky projektu budou rovněž využitelné pro podnikatelský sektor a informační služby veřejnosti.

Místo konání akce:
Praha, budova Ministerstva životního prostředí
Adresa konání akce:
budova Ministerstva životnío prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Kontakt:
Helena Benešová
Telefon:
724 390 272
červen 2019
po
út
st
čt
so
ne
30
31
1
4
5
6
11
12
13
19
20
21
25

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů