Připravovaný zákon o odpadech

13.10.2020

Seminář, školení

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Bc. JAN MARŠÁK, Ph.D., ředitel odboru odpadů, MŽP
Mgr. Ing. LADISLAV TRYLČ, vedoucí oddělení zpětného odběru, odbor odpadů, MŽP
Mgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL, vrchní ministerský rada odboru odpadů, MŽP

Návrh nové legislativy odpadového hospodářství přináší zásadní změnu, protože rozděluje stávající zákon o odpadech na dva nové předpisy - zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností.
Zákon o odpadech upravuje komplexně pravidla pro nakládání s odpady, ale také pravidla pro předcházení vzniku odpadu a s těmito pravidly související práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství včetně působnosti jednotlivých správních orgánů. Nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností bude oproti dosavadnímu zákonu o odpadech upraveno v samostatném zákoně o vybraných výrobcích s ukončenou životností. 

Co se týče hlavních změn oproti platné právní úpravě, návrh zákona o odpadech nově upravuje:
? definice vybraných pojmů,
? postupy, jimiž odpad přestane být odpadem,
? problematiku nelegálně soustřeďovaného odpadu - tzv. černých skládek,
? některé aspekty povolování zařízení,
? provoz mobilních zařízení,
? problematiku poplatku za ukládání odpadů na skládku a jeho rozdělení,
? problematiku poplatku za komunální odpad,
? problematiku možnosti zavádění motivačních systémů poplatků za komunální odpad,
? činnost obchodníka a zprostředkovatele s odpady,
? další oblasti.

Co se týče hlavních změn oproti platné právní úpravě, návrh nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností upravuje:
? rozšířenou odpovědnost výrobců za vybrané výrobky,
? princip ekomodulace - ,,recyklační" příspěvky od výrobců kolektivnímu systému mají být   upravovány na základě zejména recyklovatelnosti výrobku,
? cíle sběru elektrozařízení přenesené na výrobce,
? nové povinnosti kolektivních systémů,
? další oblasti.

Upozornění pro úředníky a vedoucí úředníky: Program semináře Připravovaný zákon o odpadech je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb.: průběžné vzdělávání AK/PV-93/2020 a průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky AK/VE-57/2020. Účastníkům semináře bude zasláno osvědčení o absolvování.

Místo konání akce:
Sál Olymp - hotel Olympik
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, Praha 186 76
Kontakt:
Klára Petráková Kánská
Telefon:
602 141 508

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů