Nová legislativa v odpadovém hospodářství

2.10.2020

Seminář, školení

Program semináře:

Nový zákon o odpadech - rozdíly oproti stávající legislativě:

  • Změny v základních pojmech
  • Zásady nakládání s odpadem
  • Povinnosti původce; Školní sběr
  • Provoz zařízení pro nakládání s odpady; povinnosti oprávněných osob
  • Přeprava odpadů
  • Obecní systém, nakládání s komunálním odpadem
  • Vedení evidence odpadů a ohlašování
  • Poplatek za ukládání odpadů na skládky
  • Nápravná opatření a sankce
  • Přechodná ustanovení

Informace o zákoně o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Ostatní změny legislativy v oblasti odpadů

Diskuse, individuální konzultace

Lektor: Ing. Eva Směšná - odborný konzultant v oblasti ochrany ŽP

Místo konání akce:
Praha, Hotel Olympik
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, Praha 8, 186 76
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů