Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi

15.10.2020

Seminář, školení

 Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné

od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Přednáší JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

V rámci semináře zazní mimo jiné:
o Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
o Změna § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny spojená s novelou zákona o drahách (účinná od 1. 4. 2017)
a novela § 10 zákona o drahách účinná od 15. 1. 2020, změny § 8 spojené s novelou stavebního zákona
č. 225/2017 Sb. (účinnost od 1. 1. 2018), další navrhované změny (např. v rámci invazní novely ZOPK)
o Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
a č. 86/2019 Sb. - novela účinná od 1. 4. 2019: výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka, ochrana náhradních výsadeb a další dílčí změny
o Ochrana dřevin před poškozováním a ničením
o Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin
o Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření)
a odvodů za kácené dřeviny
o Výjimky z povolovacího principu - jiné režimy kácení
o Kompetence - výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les a nejčastější chyby aplikační praxe
o Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les
o Zásahy do dřevin z pohledu jiných právních předpisů včetně občanského zákoníku

Časový harmonogram:
08:30 - 09:00 Registrace účastníků
09:00 - 10:30 Odborný program
10:30 - 11:00 Přestávka na kávu
11:00 - 12:30 Odborný program
12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 15:30 Odborný program

Místo konání akce:
Praha, Interhotel Olympik
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, 186 00, Praha 8
Kontakt:
Pavla Hubená
Telefon:
702148819

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů