ENVIRO 2020 - mezioborové setkání odborníků z ČR a SR věnujících se ochraně životního prostředí

27-28.5.2021

Konference

Cílem mezinárodní konference ENVIRO 2020 je výměna praktických i legislativních zkušeností na poli odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, klimatu, problematiky EIA a integrované prevence nebo BREF/BAT technologií.

Konference se účastní zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR, české i slovenské inspekce životního prostředí, zástupci státní správy a samosprávy, odborníci na monitorování kvality životního prostředí a zdraví obyvatel a provozovatelé významných průmyslových a energetických podniků.

Odbornou úroveň jednotlivých sekcí garantují:

o Odpady - Jan Maršák, MŽP ČR
o Ovzduší - Kurt Dědič, MŽP ČR
o EVVO - Radim Misiaček, RADDIT consulting s.r.o.
o Skleníkové plyny a dotace - Jiří Vecka, Teplárenské sdružení České republiky
o EIA, IPPC, BREF, BAT - Dana Kučová, KÚ MSK

Tematické okruhy konference
o Odpady
 o Cirkulární ekonomika
 o Energetické využití odpadů
 o Aktuální stav legislativy

o Ovzduší
 o Aktuální legislativa
 o Nové pohledy na problematiku obtěžování zápachem
 o Monitoring a modelování kvality ovzduší

o EVVO
o  Role EVVO v ochraně životního prostředí
o  Příklady dobré praxe

o Skleníkové plyny a dotace
o  Modernizační a inovační fond
o  Projekty a dotace

o EIA, IPPC, BREF, BAT
o  Legislativní změny EIA/IPPC
o  Implementace závěrů o BAT, výjimky z plnění hladin emisí
o  Revize BREF

Místo konání akce:
Horský hotel Sepetná
Adresa konání akce:
Ostravice 0956, 739 14 Ostravice
Kontakt:
Petra Bestová
Telefon:
+420 728 184 734
květen 2021
po
út
st
čt
so
ne
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
25
26
27
28

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů