Analytika odpadů VII

21-22.10.2021

Konference

 Důležité informace

Konference proběhne buď prezenčně či on-line podle aktuální epidemiologické situace.
Děkujeme za pochopení.

 

Programový a organizační výbor

  • Ing. Tomáš Bouda, CSc.
  • Ing. Pavel Bernáth
  • MUDr. Magdalena Zimová, CSc.
  • Ing. Ladislava Matějů
  • Mgr. Petra Urbanová
  • RNDr. Petr Kohout
  • RNDr. Vladimíra Bryndová

 

Program konference

čtvrtek 21. října 2021

8:30 - 9:00

registrace účastníků

9:00 - 9:10

zahájení konference

9:10 - 9:50

Bc. Ing. Jan Maršák, Ph.D. (Ministerstvo životního prostředí)

Nová legislativa odpadů a nové prováděcí předpisy

9:55 - 10:15

Ing. Jaromír Manhart (SFŽP)

Financování projektů a podpora přechodu k oběhovému hospodářství v období OPŽP 2021 - 2027

10:20 - 10:40

MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Zdeňka Podolská
(Státní zdravotní ústav)

Hodnocení zdravotních rizik při nakládání s odpady v pandemii
COVID 19 - teorie a praxe

10:45 - 11:05

přestávka

11:05 - 11:25

Ing. Ladislava Matějů, Nelly Matoušková, Marta Kořínková, Pavel Březovský (Státní zdravotní ústav)

Národní systém dozoru nad výskytem SARS-CoV-2 v odpadních vodách a jejich sekvenování k včasnému odhalení nových mutací viru

11:30 - 11:50

Ing. Eliška Čermáková, Jan Bartáček, Jana Bartáčková, Kristýna Časarová, Kateřina Demnerová, Alžběta Dostálková, Václav Janda, Zuzana Nováková, Ladislava Matějů, Nelly Matoušková, Petr Pajer, Michaela Rumlová, Iva Swierczková, Klára Škodáková, Dana Vejmelková, Jiří Wanner, Kamila Zdeňková (VŠCHT Praha, PVK, SZÚ, VZÚ)

Sledování výskytu SARS-CoV-2 v pražských odpadních vodách

11:55 - 12:15

RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce)

Monitoring koronaviru v odpadních vodách na ČOV v ČR

12:20 - 12:40

Ing. Marta Kořínková, Martina Štěpánková, Zdislava Drahošová, Nelly Matoušková, Ladislava Matějů, Karolína Hochmalová, Magdalena Zimová (Státní zdravotní ústav)

Mezinárodní projekt mapující možnosti horizontálního přenosu genů rezistence k antibiotikům napříč různými ekosystémy

12:45 - 12:55

Ing. Miroslav Seidl (SKALAR s.r.o.)

Využití automatických analyzátorů Skalar v moderní laboratoři

13:00 - 13:45

oběd

13:45 - 14:05

RNDr. Eva Čurdová, Karolína Hochmalová, Magdalena Zimová
(Státní zdravotní ústav)

Hodnocení vybraných chemických ukazatelů na základě různých výluhových testů vedlejších energetických produktů

14:10 - 14:30

Ing. Tomáš Bouda, CSc. (ALS Czech Republic, s.r.o.)

Výhody perkolačních výluhů odpadů v porovnání s jednorázovými výluhy

14:35 - 14:55

Ing. Robin Kyclt, Vít Matějů, Simona Vosáhlová, Sandra Pšeničková
(ABITEC, s.r.o.)

Hodnocení účinnosti intenzifikace produkce bioplynu z odpadního kalu

15:00 - 15:20

Ing. Radek Pošvař, Daniel Götz (ÚJV Řež, a. s.)

Stanovení biomasového podílu v tuhých alternativních palivech

15:25 - 15:30

poster

Ing. Radim Kunc (ALS Czech Republic, s.r.o.)

Stanovení parametru AT4 (respirační aktivity) v odpadech pomocí manometrických hlavic

15:30 - 15:35

poster

Ing. Michal Lipták, Iveta Lamaczová (Arcadis Czech Republic s.r.o.)

Stručné představení certifikace BREEAM a LEED

15:40

odchod na exkurzi

16:00 - 17:00

exkurze ve Vinných Sklepích Kutná Hora s.r.o. 

17:20

návrat z exkurze

19:00 - 23:30

společenský večer spojený s rautem

 

 

pátek 22. října 2021

9:00 - 9:20

Mgr. Alena Vlková, Martina Wittlerová, Gabriela Jírová, Magdalena Zimová, Zdeňka Wittlingerová (Státní zdravotní ústav, ČZU Praha)

Citlivost embryí Danio rerio na znečištění odpadních vod z nemocnic

9:25 - 9:45

Ing. Tomáš Bouda, CSc., Iva Vošahlíková (ALS Czech Republic, s.r.o.)

Specifika odpadů se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů vznikajících na tzv. pracovištích NORM

9:50 - 10:10

Ing. Ivan Trešl (ALS Czech Republic, s.r.o.)

Zkušenosti se stanovením polychlorovaných alkanů (SCCP a MCCP) ve vzorcích odpadu

10:15 - 10:35

přestávka

10:35 - 10:55

Ing. Taťána Halešová (ALS Czech Republic, s.r.o.)

Analýza léčiv a návykových látek na ČOV

11:00 - 11:20

doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc. (RMI s.r.o.)

Využití rentgenfluorescenční analýzy při analýze odpadů

11:25 - 11:45

doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc. (RMI s.r.o.)

Rychlá a přesná analýza obsahu Hg v širokém spektru vzorků přímou
termo-oxidační metodou využívající AAS se Zeemanovou korekcí

11:50

ukončení konference

 

 

Změna programu vyhrazena

Místo konání akce:
Hotel U Kata, Kutná Hora
Adresa konání akce:
Štefaníkova 92, 284 01 Kutná Hora 1
Kontakt:
Klára Petráková Kánská
Telefon:
602 141 508
říjen 2021
po
út
st
čt
so
ne
5
6
7
12
13
14
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů