CHELEPO - Chemická legislativa pro průmysl a obchod

12-13.10.2021

Seminář, školení

8. kurz CHELEPO - Chemická legislativa pro průmysl a obchod  

Kurz je určen pro podnikové ekology, specialisty REACH, pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající, které nakládají s chemickými látkami i pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ale i pro začátečníky, kteří se s danou problematikou teprve seznamují. Účelem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený pohled do problematiky a prohloubení jejich znalostí v dané oblasti.

Program kurzu

1. DEN

?        - Aktuality v legislativě (speciální školení pro diisokyanáty, nové harmonizované klasifikace) 

?        - Dovoz chemikálií z třetích zemí - praktické hledisko dovozů (Brexit aj.)

?        - Povolování z pohledu následného uživatele (co vše pohlídat při přiděleném čísle povolení u dodavatele, oxid chromový)

?        - Kontroly ČIŽP

?        - Hraniční situace souběhu více předpisů k nařízením REACH a CLP

?        - Přeprava nebezpečných věcí - jak se ,,vyhnout plné ADR"

?        - Podmínky uvádění na trh materiálů, vzniklých z recyklace odpadů

?        - Oznamování předmětů s obsahem SHVC látek do SCIP databáze


2. DEN

?      - Biocidní přípravky a ošetřené předměty - struktura dokumentů (žádosti, testy účinnosti, hodnotící zpráva) 

?      - Aktuální stav v oznamování nebezpečných směsí dle přílohy VIII nařízení CLP včetně přehledu Poison center a nouzových kontaktů jednotlivých zemí ES

?      - Expoziční scénáře
 

Přednášející: Ing. Oldřich Petira CSc., Ing. Lenka Lišková, Ing. Radka Vokurková, Ing. Martina Dobšáková

více na www.chelepo.cz

Místo konání akce:
Brno, hotel A-Sport
Adresa konání akce:
Kontakt:
Martina Dobšáková
Telefon:
720030371
říjen 2021
po
út
st
čt
so
ne
5
6
7
12
13
14
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů