Vodní hospodářství 2022

25.4.2022

Seminář, školení

Seminář je určen všem začínajícím i zkušeným pracovníkům z praxe, jak z podnikatelské sféry, tak i orgánů státní správy, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi v oblasti vodního hospodářství. Seminář je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o povinnostech podnikových ekologů vyplývajících z platných právních předpisů s důrazem na aktuální a připravované změny, včetně zkušeností s jejich aplikací v praxi. Po předchozí novelizaci vodního zákona je nyní nejnovější legislativní změnou novela nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, která vstoupila v platnost 1. ledna 2022. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

  • Prezence účastníků
  • Zahájení semináře, úvod
  • Přehled legislativních povinností podnikových ekologů vyplývajících z aktuálně platného znění vodního zákona a příslušných prováděcích předpisů
  • Přestávka na občerstvení
  • Změny vyplývající z novely nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod
  • Další připravované změny
  • Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast online. 

§ 

Místo konání akce:
Praha, hotel Olympik
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, Praha 8, 186 00
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035
duben 2022
po
út
st
čt
so
ne
5
6
7
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů