Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe

2.11.2022

Seminář, školení


PŘEDNÁŠÍ

MVDr. Martin Jánošík
vrchní rada, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
zástupce ředitele Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy

CÍLOVÁ SKUPINA

? úředníci územních samosprávných celků - krajů, měst a obcí s rozšířenou působností, v jejichž kompetenci je daná problematika
? příslušníci městských policií, pracovníci neziskových organizací, zaměstnanci útulků pro opuštěná zvířata apod.

PROGRAM SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí:

? právní postavení zvířete v zákoně na ochranu zvířat a v občanském zákoníku,
? základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy,
? stručné informace o vydané novele zákona na ochranu zvířat,
? orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybrané kompetence krajských veterinárních správ,
? přestupky v zákoně na ochranu zvířat, právní úprava zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání zvířete,
? zvláštní opatření v zákoně na ochranu zvířat, zejména umístění týraného zvířete do náhradní péče, předběžná náhradní péče,
? problematika úniku zvířat a toulavých a opuštěných zvířat z hlediska jejich ochrany v zákoně na ochranu zvířat.

Místo konání akce:
Aureli Hotel Globus Praha
Adresa konání akce:
Kontakt:
Klára Petráková Kánská
Telefon:
602 141 508

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů