WEBINÁŘ: Jak v IS ENVITA v modulu EKO - KOM vytvořit čtvrtletní výkaz o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích

10.4.2024

Seminář, školení

 Obsah:

 • průběžná evidence odpadů v rozsahu legislativních předpisů
  • struktura a význam jednotlivých položek (druh odpadu, kód nakládání, partnerský subjekt)
  • zápis záznamů do evidence (individuálně i pomocí šablony)
  • import dat z jiných programů (IS ENVITA, SKLAD Odpadů 8)
 • doplňkové údaje v průběžné evidenci důležité pro čtvrtletní výkaz
  • typ komodity, typ sběru, způsob nakládání, koncové zařízení
 • způsob vyplnění doplňkových údajů pro čtvrtletní výkaz EKO-KOM
  • přímo na dávce odpadů v závislosti na druhu odpadu
  • zpětně prostřednictvím funkce ,,Aplikace pravidel EKO-KOM"
 • postup při tvorbě čtvrtletního výkazu ze zadaných dat
  • za obec, za svozovou firmu (hromadný výkaz)
  • editace nádob, Import nádob z existujícího výkazu
  • novinka - Rozpočet množství u jednotlivých komodit podle typu sběru (nádob)
 • multikomoditní odpady
  • nový metodický návod MŽP
  • popis řešení v IS ENVITA (pro čtvteletní výkaz, pro roční hlášení do ISPOP)

Webinář je vhodný pro uživatele IS ENVITA, kteří pracují s modulem EKO - KOM, zejména pro zaměstnance samosprávných orgánů a obcí, kteří jsou zodpovědní za evidenci komunálních odpadů, dále pro pracovníky svozových společností, kteří používají IS ENVITA a vytvářejí hromadný čtvrtletní výkaz pro AOS EKO - KOM.

 

Upozornění: 

Webinář není obdobou iKURZU a tudíž k němu neposkytujeme osvědčení o jeho absolvování ani prezentační materiály. Jedná se o interaktivní formu vzdělávání související s užíváním INISOFTware.

 

Organizace:

Webinář proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 11:30. Každý přihlášený účastník obdrží odkaz a instrukce pro připojení k webináři. Obrázkový návod a minimální technické požadavky naleznete zde.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů