Neděle, 16. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Decouplingový faktor

(decoupling factor)

měří pro zvolené časové období změny hodnoty indikátoru, který má ve jmenovateli proměnnou vyjadřující ekonomický výkon národního hospodářství (např. hrubý domácí produkt, HDP) a v čitateli proměnnou vyjadřující zátěž životního prostředí s ním spojenou (např. emise oxidu uhličitého). Decoupling (viz rozpojení vazby) nastává v případě, kdy má decouplingový faktor hodnotu větší než nula a menší nebo rovnu jedné.

Literatura:

Krumpová, E., Markošová, K., Tůmová, M., Šleisová, L.: Vybrané účty životního prostředí v České republice na makroekonomické úrovni (NAMEA pro emise do ovzduší v letech 1998, 1999, 2003 a MFA v letech 1993-2004). Životní prostředí, Zemědělství, ročník 2006, Český statistický úřad

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů