Pondělí, 17. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Deklarace  o životním prostředí a rozvoji

(Declaration on the Environment and Development)

je jedním z pěti závěrečných dokumentů Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (Summit Země) konané v r. 1992 v Rio de Janeiro (viz).  Obsahuje 27 zásad trvale udržitelného rozvoje, které jsou vzhledem k jejich významu uvedeny v příloze 1.

Literatura:

1) Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, Rio de Janeiro 3.-14. června 1992, Dokumenty a komentáře, editor B. Moldan, Management Press, Praha 1993

2) Ganguly, P.: Trvale udržitelný rozvoj, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů