Úterý, 18. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Dohled nad výrobkem

(product stewardship)

je pojem označující obecně tu skutečnost, že z hlediska životního prostředí je nutné starat se o výrobek, který byl uveden na trh a to jak v jeho spotřební fázi, tak i v jeho pospotřební fázi, když se stává odpadem. Pojem "dohled nad výrobkem" však nepřisuzuje tuto povinnost výrobci jako pojem "rozšířená odpovědnost výrobce" (viz), ale požadavek je vnášen obecně. Každý, kdo výrobek používá, by jej v zájmu ochrany životního prostředí měl používat tak, jak je doporučeno a stejně tak by měl zacházet i s použitým výrobkem, když se stane spotřebním odpadem. K dohledu nad výrobkem mohou hodně napomoci správní orgány vhodně volenými nástroji, většinou ekonomickými nebo direktivními, podloženými legislativními předpisy.  Mezi vhodné nástroje, které určitým způsobem naplňují požadavek "dohledu nad výrobkem" lze řadit například zálohové systémy čili povinnost zálohovat nápojové obaly, dále zpětný odběr použitých výrobků, povinnost dodávat spolu s výrobkem i návod na jeho používání a likvidaci po použití, apod.

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů