Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2021 - rozšiřující a doplňující analytická studie

4. červenece 2022 22:15

BOZP

Tuto studii zpracovává Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., na základě pověření ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), a to na základě poskytnutých dat ze Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Českého statistického úřadu. Studie je součástí zprávy o pracovní úrazovosti v ČR, kterou zpracovává SÚIP. Najdete zde podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2021 včetně tabulkové části v příloze. Také si můžete přečíst 07.07.2022 - Nutnost kontroly plnění bezpečnostního pokynu 30.05.2022 - SÚIP v roce 2021 uskutečnil přes 14 tisíc kontrol a uložil více než 3,5 tisíce pokut v souhrnné výši téměř 380 milionů korun 26.05.2022 - Policy Brief VÚBP - Nové přístupy pro tvorbu statistik a zlepšování informační základny o BOZP 23.05.2022 - Od června se zvýší kompenzace, které nahrazují výdělek po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání 16.05.2022 - Priority prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců pro rok 2023
Zdroj: BOZP info
15.8.
14.8.
13.8.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů