Nová strategie Evropské komise v oblasti BOZP

Evropská komise zveřejnila sdělení o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014-2020.

1. červenece 2014
Nová strategie Evropské komise v oblasti BOZP

Cílem Komise je zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro více jak 217 milionů pracovníků v EU. Pro dosažení tohoto cíle usiluje o spolupráci s členskými státy, sociálními partnery a dalšími partnery a subjekty v EU. László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění, novou strategii okomentoval: "Lidé mají právo vykonávat svoji práci, aniž by jim na pracovišti hrozila zdravotní či bezpečnostní rizika. Přesto v EU každoročně dochází k 3 milionům pracovních úrazů, při kterých přijde o život 4000 lidí."

Sdělení definuje tři klíčové výzvy:

  1. zlepšit implementaci stávající legislativy v oblasti BOZP, zejména v malých a středně velkých podnicích,
  2. zlepšit prevenci u onemocnění z povolání,
  3. zohlednit stárnutí pracovní síly. Důraz je kladen také na dopad změn v organizaci práce na psychické a mentální zdraví pracovníků. Nový strategický rámec bude prováděn souběžně s hodnocením právních předpisů EU v oblasti BOZP, které by mělo být dokončeno koncem roku 2015. Hodnocení je vyžadováno rámcovou směrnicí EU 89/391 EHS, je součástí programu Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) a posílí důkazní základnu pro případné budoucí iniciativy.

Podnikatelé a zaměstnavatelé návrhy nyní podrobně analyzují. Obecně vítají, že Komise ve sdělení uznává, že na úrovni EU existuje ucelený soubor právních norem v oblasti BOZP podpořený řadou víceletých akčních plánů v letech 1978 - 2002 a navazujících dlouhodobých strategií. Komise jasně sděluje, že pozornost se v budoucnu musí věnovat především implementaci a prosazování stávajících pravidel než vytváření pravidel nových.

Sdělení o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014-2020 (KOM(2014) 332)

Strategický rámec BOZP 2014 - 2020

ZDROJ: BOZPinfo.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů