Elektronovela putuje k projednání prezidentovi ČR

5. srpna 2014
Elektronovela putuje k projednání prezidentovi ČR

Dnešním dnem postupuje novela zákona o odpadech, která se týká zejména oblasti nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, ze Senátu ČR k projednání prezidentu republiky.

"Přijetí předloženého vládního návrhu zákona je nezbytné za účelem splnění závazků, které pro ČR vyplývají z členství v Evropské unii. Registr míst zpětného odběru bude obsahovat adresy sběrných míst pro vysloužilé elektrické spotřebiče bez ohledu na jejich provozovatele, umožní tak rychlou orientaci občanům, kde vysloužilé elektrické spotřebiče odevzdat," vysvětluje ministr Richard Brabec. Návrh novely zákona má zajistit transpozici evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která vstoupila předloni v platnost. Lhůta pro transpozici této směrnice již uplynula dne 14. února 2014 a s Českou republikou bylo na konci letošního března zahájeno řízení o porušení Smlouvy kvůli včasnému neprovedení této směrnice.

Návrh novely mimo jiné zavádí:

. novou úpravu definice výrobce elektrozařízení,

. rozšíření povinnosti posledních prodejců odebírat použitá elektrozařízení,

. navýšení minimální úrovně dalšího využití elektroodpadu,

. zřízení centrálního registru míst zpětného odběru, který usnadní konečným uživatelům přístup k informacím o jim dostupných místech zpětného odběru elektrozařízení,

. zjednodušení administrativní podoby Seznamu výrobců elektrozařízení,

. větší hustotu míst zpětného odběru pro elektrozařízení pocházející z domácností.

Ministerstvo životního prostředí si uvědomuje potřebu zásadnějších změn v některých oblastech platné právní úpravy nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady (zejména ve vztahu k fungování kolektivních systémů), které byly předmětem rozsáhlých diskusí v Senátu. Tyto koncepční změny však nemohly být začleněny do projednávané transpoziční novely zákona o odpadech, kterou bylo třeba v zájmu předejití hrozbě sankcí ze strany EU urychleně přijmout. Ministerstvo životního prostředí na jejich řešení intenzivně pracuje v rámci připravovaného věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů