Středa, 31. května 2023

Noční jednání Sněmovny - zákaz výkupu odpadů odmítnut, další kontroverzní změny zákona o odpadech těsnou většinou prošly

Poslanecká sněmovna včera v pozdních večerních hodinách napočtvrté projednávala kontroverzní poslaneckou novelu zákona o odpadech

Noční jednání Sněmovny - zákaz výkupu odpadů odmítnut, další kontroverzní změny zákona o odpadech těsnou většinou prošly

která i přes opakovanou kritiku a široký nesouhlas odborné veřejnosti a mnoha zákonodárců z řad jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu, nakonec prošla o tři hlasy. Silnou kritiku sklidil senátní návrh na zákaz výkupu všech odpadů od fyzických osob. Ten byl při hlasování jednoznačně odmítnut.

Přes široký nesouhlas na počtvrté, ale přece...

Již po čtvrté dnes poslanci projednávali dlouhodobě kritizovanou novelu zákona o odpadech, která zcela nesystémovým způsobem a mimo standardní legislativní proces mění strategické směřování odpadového hospodářství v ČR. Poslanci nakonec nevyslyšeli mnohá upozornění odborné veřejnosti, obcí i svých kolegů zákonodárců, na zásadní legislativní chyby, které narychlo načtený poslanecký návrh obsahuje (více zde). Novela tak přináší riziko citelného a hlavně zbytečného zdražení odpadového hospodářství. A to chybně formulovanými body týkajícími se např. zákazu skládkování, nedořešení otázky třídění biologicky rozložitelných odpadů, zabezpečení skládek, apod. I dnes ve sněmovně několikrát zaznělo, že novela může být výhodná pravděpodobně jen pro provozovatele spaloven (ve stenozáznamu lze k této věci nalézt mnohem barvitější vyjádření hlavně opozičních poslanců).

Dopad bude zejména na obce

Ti, kdož na novelu mohou nejvíce doplatit, jsou obce a jejich občané, neboť některé body, které upravený zákon zavádí, se velmi pravděpodobně promítnou do zvýšených nákladů na odpadové služby. Výši dopadů lze bohužel jen odhadovat, a to z důvodu, že tak zásadní změna legislativy dopadající prakticky na všechny občany, neprošla standardním legislativním procesem. Novela, jakožto poslanecký pozměňovací návrh, neobsahuje prakticky žádné zdůvodnění navržených změn a dokonce ani analýzu dopadů. I přes to ji dnes poslanci schválili.

Obce se reálně mohou dostat do nesnází, neboť novela sice zatím ještě není ani ve sbírce zákonů (zde bude až pokud by ji podepsal prezident), ale již od 1. ledna 2015 mají obce povinnost zajistit třídění kovových odpadů a zejména všech biologicky rozložitelných odpadů. Novela neřeší pouze povinnost třídění odpadu rostlinného původu, jak žádaly obce, ale biologicky rozložitelných odpadů obecně, což přináší další nemalé problémy. I přes opakovaná upozornění od zástupců obcí a některých zákonodárců, že obce objektivně nemohou stihnout vydání obecních vyhlášek upravujících tyto nové povinnosti v takto krátkém termínu, byla novela na dnešním jednání Sněmovny schválena. Obce to prostě musí nějak vyřešit...

Co na chybnou novelu MŽP

Většina změn prosazených touto novelou byla obsažena již v červnu široce odmítnuté a mediálně komentované tzv. Oklešťkově novele. U té, jak MŽP opakovaně přiznalo, bylo jejím významným spolutvůrcem. Navrhovatelem druhé (této) novely byl poslanec Šincl. Když to nešlo v jedné novele, zkusilo se to tedy v té následující a po mnoha problémech se to nakonec podařilo. Vůle k prosazení změn byla jednoznačně velmi silná. Na MŽP se však mezitím sešla řada věcných argumentů a negativních reakcí mnoha důležitých partnerů odborné diskuze, včetně samotných obcí. MŽP bylo upozorněno na množství zcela konkrétních závažných legislativních chyb, které novela obsahuje a na rizika, která se v tomto směru mohou po nabytí účinnosti objevit v praxi. Rizika, která souvisí jak se zbytečným zvýšením nákladů na odpadové hospodářství, tak s možnými negativními vlivy na životní prostředí.

Některé body novely jsou smysluplné, některé prostě vyžadují změnu, neboť jsou v praxi téměř nerealizovatelné. Je tedy racionální očekávat, že již nyní zde bude snaha chybné body co nejdříve napravit. Odpovědnost za funkční zákon má samozřejmě ministerstvo životního prostředí, proto věřme, že po proběhlé zvláštní zkušenosti ve Sněmovně, odborníci z MŽP věc konstruktivně připraví do funkční podoby. Dá se očekávat, že zraky odborné veřejnosti se nyní o to více zaměří na probíhající práce na novém zákonu o odpadech, který MŽP připravuje, nebo spíše na jemu předcházející novely. Zde je možné část právě schválených závažných chyb napravit. Času však není mnoho, dopady chybného znění aktuální novely se budou logicky po nabytí účinnosti prohlubovat.

Zákaz výkupu neprošel - občané mají dále právo na hodnotu svého majetku

Při večerním jednání Sněmovny byl v rámci tohoto bodu také silnou většinou zamítnut pozměňovací návrh, který zaváděl úplný zákaz výkupu všech odpadů od fyzických osob. Tento velmi radikální návrh z dílny Svazu měst a obcí byl na jednání opakovaně kritizován mnoha zákonodárci. V předchozích dnech se k němu kriticky vyjadřovala i většina odborných sdružení ze sektoru odpadového hospodářství. Podporu nezískal ani ze strany MŽP. Ministr Brabec již v Senátu k tomuto návrhu předkladatele informoval, že MŽP operativně ověřilo, zda takový zákaz existuje v nějaké jiné zemi EU - bylo zjištěno, že nikoli. Občané i v ostatních státech mají právo na svůj majetek a jeho hodnotu. V této věci ministerstvo navrhuje racionální řešení přes novelu vyhlášky a zavedení povinnosti bezhotovostních plateb při výkupu kovů (více viz zde). Podstatou tohoto řešení je další zefektivnění kontroly a nikoli plošný zákaz trestající všechny občany.

Debata zákonodárců, výsledky hlasování

Debata zákonodárců k celému bodu novely zákona o odpadech byla opět velmi zajímavá, kritická a věcná. Tentokrát zde bylo dokonce 29 příspěvků do diskuze na plénu. ČAOH opět jako v předchozích kolech projednávání přináší úplný stenozáznam z diskuze k tomuto bodu, neboť je důležité znát názory zákonodárců. Níže je uveden i odkaz na konkrétní výsledky hlasování dle jednotlivých zákonodárců.

Stenozáznam - stenozaznam-2392014.pdf [ 250.57 kB ]

Výsledky hlasování - k zákazu výkupu odpadů

- k původní sněmovní novele

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů