zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bezpečné používání chemických látek

17.05.2017
BOZP
Chemické látky
Bezpečné používání chemických látek

Inspektoři ČIŽP se v rámci celoevropského kontrolního projektu REACH-EN-FORCE 5 (REF5) zaměří na bezpečné používání chemických látek.

Kontroly budou soustředěny na rozšířené bezpečnostní listy, expoziční scénáře a opatření k omezení rizik.

Kontroly v rámci celoevropského kontrolního projektu REACH-EN-FORCE 5 (REF5) budou probíhat po celý rok 2017. Kontroly by měly přispět k bezpečnějšímu používání chemických látek a snížení expozice pracovníků a životního prostředí. Kontroly budou zaměřeny na rozšířené bezpečnostní listy[1], scénáře expozice [2]a opatření k omezení rizik (tedy na to, jak je zpracována informace o bezpečném použití látek, jak cestuje dodavatelským řetězcem a jak je implementována uživateli chemických látek).

Tyto kontroly mohou být provedeny v součinnosti s dalšími kontrolními orgány zejména s pracovníky Státního úřadu inspekce práce nebo Krajských hygienických stanic. Koordinací kontrolní činnosti by se tak mělo předejít násobným kontrolám u osob, které mají povinnosti z hlediska nařízení REACH. ČIŽP navíc uspořádala v březnu 2017 společné školení pro inspektory životního prostředí, hygieniky i inspektory práce zaměřené právě na oblast scénářů expozice a rozšířených bezpečnostních listů.

V rámci projektu budou kontrolovány povinné osoby ve třech úrovních (REF5 je více zaměřen na chemické látky než na chemické směsi):

1) Dodavatelé v prvním stupni

Jedná se o subjekty, které jako první uvádí na trh látku - výrobce, dovozce, výhradní zástupce. V rámci této úrovně bude kontrolováno, zda dodavatelé předávají expoziční scénáře, zda expoziční scénáře jsou dostatečné a zda dodavatelé mají interní systém pro nakládání s expozičními scénáři a zpracování informací od odběratelů.

2) Jiní dodavatelé

V rámci této úrovně budou kontrolovány subjekty, které přijímají expoziční scénáře a předávají je dále, nebo s nimi jinak pracují (např. formulátoři směsí). Hlavním úkolem při těchto kontrolách je zjistit, zda dodavatelé předávají rozšířené bezpečnostní listy dále svým odběratelům. Dále bude kontrolováno, jakým způsobem jsou zpracovávány informace od odběratelů.

3) Uživatelé

U uživatelů látek bude mj. kontrolováno, zda je jejich použití popsáno v obdržených expozičních scénářích, zda provozní podmínky na místě odpovídají těm popsaným v expozičním scénáři a zda jsou dodržovaná předepsaná opatření k omezení rizik.

Další informace:

https://echa.europa.eu/cs/-/chemical-safety-for-workers-targeted-by-next-eu-enforcement-project

Autor: RNDr. Oldřich Jarolím, Česká inspekce životního prostředí

[1] Bezpečnostní list je základní dokument pro sdělování informací o chemických látkách a směsích v dodavatelském řetězci

[2] Scénář expozice je soubor podmínek, včetně provozních podmínek a opatření k řízení rizik, které popisují, jak je látka vyráběna nebo používána během svého životního cyklu a jak výrobce nebo dovozce kontroluje nebo doporučuje následnému uživateli kontrolovat expozici člověka a životního prostředí.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí