Nová norma ISO 45001 má lépe chránit zdraví zaměstnanců. Pacientů se smrtelnou nemocí z povolání jsou statisíce

 Přes 2,34 miliony lidí zemřelo v důsledku pracovních činností, jak ukazují globální odhady Mezinárodní organizace práce za rok 2013...

8. března 2018

BOZP

Zdraví

Nová norma ISO 45001 má lépe chránit zdraví zaměstnanců. Pacientů se smrtelnou nemocí z povolání jsou statisíce

U drtivé většiny případů souvisela příčina úmrtí se zdravotními problémy, nikoli s úrazy. Ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci odhaduje, že v důsledku rakoviny vznikající při pracovních činnostech je ročně 660 tisíc úmrtí. V návaznosti na tato data vzniká nový standard ISO/IEC 45001 pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OH&S), který má firmám umožnit efektivnější řízení rizik, předcházet zranění a špatném zdravotnímu stavu zaměstnanců. Na novinku s předpokládaným vydáním v březnu 2018 upozorňuje inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas.

K čemu slouží norma ISO/IEC 45001 a pro jaké firmy je určena

,,Vznikající nová mezinárodní norma je určena pro všechny organizace bez ohledu na jejich velikost, typ a povahu. Jejím cílem je zamezit zhoršování zdravotního stavu zaměstnanců, které je spojeno s výkonem práce, a celkově přispět k trvalému zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Norma se řídí přístupem ,,the high level structure," který se uplatňuje i na jiné normy systému řízení ISO, jako jsou ISO 9001 a ISO 14001," přibližuje ředitel certifikační divize Bureau Veritas David Šíma a vysvětluje, čím naopak ISO/IEC 45001 není.

Čím naopak standard ISO/IEC 45001 není

Standard nestanovuje konkrétní kritéria pro výkon OH&S, ani není normativní pro návrh systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ,,Konkrétně se nezabývá ani otázkami, jako jsou například bezpečnost výrobků, škody na majetku nebo dopady na životní prostředí. Norma není rovněž zamýšlena jako právně závazný dokument. Je to naopak nástroj pro správu dobrovolného použití organizacemi z malých, středních i velkých podniků, který pomáhá eliminovat nebo minimalizovat riziko poškození."

Jaké má norma OHSAS 18001/ISO450001 přínosy pro firmy?

 • Vyvíjení a implementování politiky OH&S a cílů OH&S.
 • Vytváření systematických procesů, které berou v potaz kontext organizace.
 • Stanovení provozních kontrol pro řízení rizik OH&S.
 • Zajištění, aby pracovníci hráli aktivní roli ve věcech BOZP.
 • Snížení celkových nákladů na incidenty.
 • Snížení prostojů a nákladů na narušení provozu.
 • Snížení nákladů na pojistné.

V čem je ISO45k lepší než OHSAS18k?

 • Řídí se přístupem ,,the high level structure," který se uplatňuje i na jiné normy systému řízení ISO, jako jsou ISO 9001 a ISO 14001.
 • Zůstavá generickou normou.
 • Jednoduchý jazyk a text normy.
 • Ulehčená implementace v případě již certifikovaných standardů.
 • Leadership a zapojení pracovníků.

Jak se mají firmy připravit na přechod, co musí udělat, aby prošly auditem?

 • Implementovat nové požadavky.
 • Udělat SWAT analýzu.
 • Identifikovat rizika.
 • Zapojit pracovníky + management.
 • Vyškolit pracovníky.
 • Provést interní audity.

Jaký je časový harmonogram?

 • Březem 2018 - předpokládané vydaní ISO 45001.
 • Přechodové období 03/2018 (nebo od vydání + 3 roky).


O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 59 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů