zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

22. květen - Mezinárodní den biodiverzity

22.05.2022
Příroda
Zdraví
22. květen - Mezinárodní den biodiverzity

22. květen se po celém světě již od roku 2000 slaví jako mezinárodní den biologické rozmanitosti. Tento den nám připomíná, jaký význam má pro lidskou společnost i planetu biodiverzita, tedy přírodní bohatství zahrnující rozmanitost všech genů, druhů i ekosystémů.

Již tři desítky let si lidé po celém světě připomínají důležitost podpory biologické rozmanitosti pro zajištění udržitelného rozvoje. Ochrana přírodní pestrosti (biodiverzity) je nezbytnou součástí toho, jak se vyrovnat s klimatickými změnami, omezit šíření nových nemocí nebo jak zabezpečit dostatek potravin a vody. Cílem Světového dne biodiverzity je informování veřejnosti a zvýšení porozumění o problémech souvisejících s biologickou rozmanitostí.

Světový den biodiverzity, tedy den biologické rozmanitosti či pestrosti, byl vyhlášen Valným shromážděním OSN na počest dne, kdy byla vytvořena Mezinárodní úmluva o biologické rozmanitosti, tedy 22. května 1992. V ČR vstoupila Úmluva v platnost 3. března 1994. Česká republika stejně jako další státy i celá EU v návaznosti na Úmluvu strategie ochrany biologické rozmanitosti připravují a realizují jednotlivá opatření pro snížení ohrožení přírody a zachování její hodnoty. Aktuální Strategie biologické rozmanitosti EU do roku 2030 zahrnuje například cíle posílení ochrany a zlepšení stavu chráněných území, ale i zemědělské krajiny, lesů, městského prostředí apod. Z hlediska obnovy přírody bude pracovat také na navrácení funkcí řadě poškozených ekosystémů, přírodních stanovišť, záchraně či udržení dobrého stavu druhů i odstranění invazních druhů. Česká republika se na plnění těchto cílů aktivně podílí.

Významným projektem, který v současné době přispívá k zachování biodiverzity, je projekt Jedna příroda, jehož cílem je omezit úbytek biologické rozmanitosti v České republice a obnovit degradované služby ekosystémů. Projekt, financovaný z programu LIFE, se zaměřuje na zajištění efektivnější péče v chráněných územích soustavy Natura 2000 a hodnocení jejich socio-ekonomických přínosů. Jen v roce 2021 se podařilo na podporu zachování či zlepšení stavu české biodiverzity provést 1 478 různých opatření na téměř 850 hektarech v 84 evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech.

Podpoře biodiverzity u nás se věnují desítky dalších projektů a aktivit vlastníků pozemků a dalších soukromých subjektů, státních a samosprávných institucí a nevládních neziskových organizací. Projekty jsou financovány například z Operačního programu Životní prostředí, Programu péče o krajinu, Norských fondů či ze zmíněného unijního programu LIFE. Tradiční národní Program obnovy přirozených funkcí krajiny se podařilo finančně posílit o 1,23 miliardy korun z evropského Národního plánu obnovy.

Do ochrany biodiverzity se mohou zapojit i jednotlivci. Základem je chovat se k přírodě šetrně. Pomůže například i odnášení odpadků z procházek přírodou. Majitelé zahrady nebo louky prospějí např. tím, že ponechají některé části zatravněných ploch bez intenzivního kosení a dají tak nejen chráněným druhům a opylovačům prostor k životu - jak nato doporučí kupříkladu program Živá zahrada realizovaný Českým svazem ochránců přírody. Biodiverzitu lze podpořit i ve městech a sídlech, třeba obnovou a péčí o zeleň, zaléváním. Na domě je možné vyvěsit budku pro ohrožené rorýsenebo netopýry. Ve svém okolí můžete těmto druhům pomoci i mapováním jejich výskytu, aby nedošlo k jejich ohrožení při přestavbách a zateplování. Pomoci můžete také s řešením úhynu ptáků v důsledku nárazů do skleněných ploch. I na výletě v přírodě se lze zapojit do monitoringu a pozorování druhů živočichů a rostlin. Stačí si stáhnout aplikaci BioLog a zaznamenat nálezy. Další tipy na každý týden uvádí přehledná a graficky příjemně zpracovaná publikace 52 tipů pro biodiverzitu, vydaná Evropskou komisí.

Úmluva o biologické rozmanitosti a ochrana biodiverzity

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí