V Česku vzniká vzdělávací centrum pro začínající ekologické zemědělce

19. červenece 2020

Zemědělství

V Česku vzniká vzdělávací centrum pro začínající ekologické zemědělce

Povodním i suchu předchází stále stejná příčina - průmyslový způsob hospodaření, který půdu vyčerpává a krajinu homogenizuje. Čím dál víc lidí s tím chce něco dělat a někteří se dokonce pouští do vlastního ekologického hospodaření, které bude půdě a krajině prospívat. Kde se ale péči o krajinu mohou tito začínající zemědělci naučit? Kde mohou získat potřebné zkušenosti? Ekologické zemědělství je soubor dovedností ryze praktických a tak na podporu těchto nových zemědělců vzniká centrum Konipas - ukázková ekologická farma a vzdělávací centrum, kde si formou dlouhodobé stáže vyzkouší hospodaření i ti ekologickým zemědělstvím zatím nepolíbení.

,,Cílem projektu je v Jindřichovicích pod Smrkem vytvořit vzorovou farmu demonstrující životaschopnost a smysluplnost ekologického hospodaření na malé výměře, péči o půdu a krajinu v praxi se záměrem zvyšování biodiverzity, předávání zkušeností formou praktického učení těch, kteří se cítí být povoláni k zemědělství, a propojení rozmanitých skupin lidí, kteří budou společně tvořit krásné místo," vysvětlují Martin a Jana Rosenbaumovi z farmy Lukava, ekologičtí zemědělci a koordinátoři projektu. Ti se rozhodli právě prostřednictvím centra Konipas předávat své dlouholeté zkušenosti s ekologickým zemědělstvím. Název Konipas pak prozrazuje i specializaci manželů Rosenbaumových a to moderní využití koní v zemědělství. Centrum Konipas vzniká na pozemcích Nadace Pro půdu, která projekt podporuje svým odborným zázemím. Pilotní provoz se spustí na jaře 2021 s příchodem prvních dvou stážistů, kteří zde prožijí celou jednu zemědělskou sezónu. Kromě stáží budou Rosenbaumovi v centru Konipas organizovat i víkendové zemědělské kurzy pro veřejnost.

,,Stále se na nás obrací lidé, kteří sami chtějí začít s hospodařením. Jejich motivace jsou kromě samotných zemědělských aktivit také pro-environmentální. Rádi by pomohli krajině, ale netuší odkud začít," popisuje Kateřina Klimešová z Nadace Pro půdu. ,,Jsou to lidé, kteří vstupují do zemědělství ze zcela jiných oborů, chtějí žít více v souladu s přírodou i jako rodina pohromadě," dodává. Tento trend začínajících zemědělců z městského prostředí a bez předchozích velkých zkušeností se objevuje také v dalších zemích Evropy, jako například ve Francii, Belgii, Velké Británii či Španělsku.

Situace začínajících zemědělců v zahraničí

Podle sborníku mezinárodního hnutí Access to Land tíhnou začínající zemědělci v Belgii k malozemědělství, které nevyžaduje velké investice do začátku. Často prodávají formou komunitou podporovaného zemědělství nebo samosběrem a spolupracují s dalšími zemědělci kvůli společné propagaci. Komunitou podporované zemědělství je forma prodeje přímo spotřebiteli, který si předplatí produkci u farmáře na celou sezónu dopředu a nabízí jim tak spolupodílení se na rizicích spojených s klimatickými podmínkami a nejistotami v začátcích.

Ve Francii 10% začínajících zemědělců pochází z městského prostředí. Zároveň tato část nových zemědělců rozumí lépe poptávce lidí z města a umí se lépe propojovat se svými spotřebiteli. Zaměřují se zejména na zemědělskou činnost s vysokou přidanou hodnotou jako je ekologické zemědělství, zpracovávání produktů přímo na farmě, faremní obchod a další i mimo faremní aktivity, jako třeba turismus či sociální služby. Kvůli vysokým cenám a obtížnému přístupu k půdě začínají na menších farmách než zemědělci, kteří pochází ze zemědělských rodin.

Nicméně, oproti České republice v těchto zemích naleznete systémy praktického vzdělávání, které i zemědělcům bez zkušeností a bez přístupu k půdě usnadní cestu za změnou v oboru. Jedná se například o inkubační farmy, kde si mohou začínající zemědělci pronajmout část pozemku a s veškerým zemědělským zázemím si hospodaření vyzkoušet, dále různé systémy stáží a zemědělských kurzů. Centrum Konipas tak bude první vlaštovkou praktického zemědělského vzdělávání v českém prostředí. Stážisté si vyzkouší, co to znamená provozovat malou ekologickou farmu, projdou si celou sezónou pěstování zeleniny, péči o zvířata, zpracovávání faremních produktů či komunikaci se spotřebiteli. Stážistům bude k dispozici ubytování, stravování i základní kapesné.

Více o aktivitách Nadace Pro půdu

Centrum Konipas vzniká ve spolupráci s Nadací Pro půdu. To je česká nezisková organizace, která pomáhá malým a středním ekologickým zemědělcům získat přístup k půdě. Nakupuje či přijímá darovanou půdu a s podmínkou šetrného ekologického hospodaření ji pronajímá ekologickým farmářům. Jejím posláním je zajistit podmínky pro obnovu zemědělské půdy, chránit půdu před degradací a podporovat blízký vztah farmářů k půdě jakožto živému organismu a vzácnému dědictví pro nás i další generace.

Nadace Pro půdu aktuálně spravuje 475 hektarů zemědělské půdy, která je obhospodařována ekologicky s důrazem na zdraví půdy a krajiny. Šetrnou péči o půdu nadace zajišťuje pachtovními smlouvami s podmínkou ekologických zemědělských postupů a pravidelnými návštěvami pozemků, na kterých provádí půdní zkoušky a poskytuje farmářům odborné poradenství, jak kvalitu půdy zlepšovat.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů