Úterý, 21. března 2023

Karlovarský kraj - nová publikace už brzy představí zvláště chráněná území v regionu

Karlovarský kraj  - nová publikace už brzy představí zvláště chráněná území v regionu

Zkraje roku 2023 vydá Karlovarský kraj novou publikaci, která bude přehledně mapovat zvláště chráněná území v kraji. Půjde o brožuru v nákladu 2 tisíce kusů, jež bude k dispozici například v Krajské knihovně Karlovy Vary či přímo na odboru životního prostředí krajského úřadu. Publikace přinese informace o téměř stovce přírodních rezervací na území regionu, o které se stará Karlovarský kraj a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

Nařízením vlády ČR v roce 2005 byl schválen národní seznam evropsky významných lokalit. Krajům tak vznikla povinnost vyhlásit na vybraných lokalitách zvláště chráněné území v kategorii stanovené nařízením vlády jako přírodní rezervace nebo přírodní památka. Díky tomu se v regionu počet těchto území značně zvýšil. ,,Kraj začal v návaznosti na nařízení vyhlašovat nová zvláště chráněná území v roce 2010 a proces pořád běží. V současnosti je na území regionu celkem 51 maloplošných zvláště chráněných území, jež jsou v působnosti Karlovarského kraje. Jsou specifická pestrostí biotopů, někdy i v kombinaci s chráněným fenoménem v podobě vzácného živočicha nebo rostliny. Kraj na péči o tato území vynakládá nemalé finanční prostředky, které se snaží získat také z externích zdrojů, a jsme v tom velmi úspěšní," uvedl 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec.

V minulých letech získal kraj dotaci na zásahy v evropsky významných lokalitách Doupovské hory, Tisovec, Šibeniční vrch a Borecké rybníky v celkové výši 6,2 milionu korun. Cílem bylo zlepšit perspektivu chráněných fenoménů zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit. Další dotace z EU ve výši 400 tisíc korun směřovala do oblasti Doupovské hory na zpracování odborných dokumentů zvláště chráněných území v tomto místě. ,,Opět budeme žádat nyní v novém, už třetím programovém období Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027. Z fondů EU je k rozdělení v ČR poskytnuto zhruba 61 miliard korun," uzavřel Karel Jakobec s tím, že by se příspěvek využil mimo jiné na úpravu přírodní rezervace Oceán v Krušnohoří.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů