Úterý, 21. března 2023

Senát schválil úpravu podmínek pro vstup do Antarktidy a činnosti v ní

Senát schválil úpravu podmínek pro vstup do Antarktidy a činnosti v ní

Podmínky pro vstup a pro činnosti v Antarktidě včetně povolování má upravit novela, kterou dnes schválil Senát. Novela, kterou nyní dostane k podpisu prezident, vyplývá z mezinárodních závazků České republiky vůči Antarktidě.

Novela má podle zdůvodnění zpřehlednit povolovací režim cest do Antarktidy a přispět k jednoduššímu dohledu nad dodržováním zákona. Nová pravidla mají podle vlády nahradit dvojí režim ohlášení a povolení vytvořením jednoho povolení obdobně, jako tomu je v jiných smluvních státech, například ve Švédsku nebo Nizozemsku.

Zvláštní požadavky předloha zakotví pro povolování některých druhů činností. Patří k nim zasahování do populací nebo stanovišť geograficky původních rostlin a živočichů v Antarktidě, odběr zvláště chráněných antarktických druhů a dovoz geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů.

Novela také uvádí českou právní úpravu do souladu s jednou z příloh takzvaného Madridského protokolu. Upravuje odpovědnost za ekologické havárie, které vzniknou v důsledku vědeckých výzkumných programů, cestovního ruchu a všech ostatních činností spadajících pod Smlouvu o Antarktidě. Povinnost přijetí nápravných opatření má podle přílohy při ekologické havárii provozovatel činnosti.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů