zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

První letošní kabinet Odpady

03.02.2000
Odpady
První letošní kabinet Odpady
Krátké shrnutí z prvidelné akce ČSŽP.
První letošní kabinet s názvem Priority nakládání s odpady v ČR a EU uvedl za nepřítomného Ing. Nováka Ing. Řezníček z CEMCu. Priority byly formulovány jednoznačně a to v následujícím pořadí: - předcházení vzniku odpadů, - jejich využití, - recyklace, - kompostování, - spalování s využitím energie, - skládkování. Těmito se lze obecně zabývat na různých úrovních: - národní, - regionální, - obecní, - podnikové. Národní úroveň S příspěvkem z pohledu národního vystoupila p. Vlastimila Mikulová - vedoucí odboru odpadů MŽP. Za nejdůležitější úkol současnosti označila sladění naší odpadové legislativy s EU. Informovala o průběhu přípravy nového odpadového zákona a zákona o obalech. Věcný záměr odpadového zákona prošel v minulém měsíci vládou, věcný záměr obalového zákona by se tam měl dostat v březnu, V červnu by pak odpadový zákon měl být předložen v paragrafovém znění poslanecké sněmovně. Dále bylo zmíněno přechodné období pro ČR ohledně kvóty využívání odpadů (prozatím nebylo EU schváleno). Dle návrhu by pro ČR měly platit následující procentuální poměry pro využívání odpadů na národní úrovni: využívání/recyklace 35/15 do roku 2002 a 50/25 do roku 2005, což jsou termíny časově shodné s těmi, které měly k dispozici země EU, pro které povinnost využívání odpadů byla stanovena podstatně dříve evropskou legislativou. Dále byla zmíněna otázka vyřazení či rekonstrukce spaloven nevyhovujících přísné evropské legislativě (PCB, dioxiny). MŽP bude obesílat v této souvislosti všechny spalovny dotazníkem. Regionální úroveň Ing. Černík (ENZO) a Ing. Durdil (Jihočeská energetika) referovali o jihočeské regionální koncepci nakládání s odpady, vytvoření integrovaného systému OH pro jihočeský region s souvislosti s trvalou udržitelností odpadového hospodářství. Jedná se o pilotní projekt v rámci ČR s dlohodobou perspektivou. Podporován je Regionální rozvojovou agenturou a v jeho rámci je oslovena široká škála organizací jako OÚ, MÚ, University, NGOs, velké odpadářské firmy a samozřejmě i nejširší veřejnost. Zmíněny byly dva hlavní principy jimiž jsou: - neustálé zlepšování - spoluúčast veřejnosti Obecní úroveň Ing. Čížek ze Spáleného Poříčí sdělil posluchačům jaké problémy trápí v souvislosti s odpady obce. V minulosti to byly jednoznačně skládky, ať už nezabezpečené, nebo "černé", v této oblasti byl však zaznamenán značný pokrok. Následovaly velkoobjemové kontejnery, nyní již nahrazené menšími kontejnery na tříděný odpad. V současné době trápí obce nejvíce plastové odpady (zejména obaly, z nich pak především PET lahve). Ty tvoří sice pouhé procento z celkové hmotnosti odpadů, potíž je však s jejich velkým objemem, v jehož důsledku činí náklady na likvidaci plastů až 50% celkových nákladů. Tento problém neřeší ani (bohužel příliš nízké) dotace od Ekokomu. Podnikovou úroveň zastupoval podnikový ekolog Kaučuku Kralupy p. Topinka. Prezentoval zavedení EMS (environmental management systém) v jejich podniku. Dále vyzdvihl přednosti zavádění čistší produkce jako prostředku k omezování vzniku odpadů. Zajímavou poznámkou bylo, že český průmysl má problémy s MŽP, což by jistě stálo za podrobnější diskusi. Průmysl by uvítal vytipování klíčových problémů při harmonizaci legislativy s EU včetně finančního rozboru, kolik peněz tato harmonizace bude naše podniky stát. Dle mého názoru bylo škoda, že v rámci příspěvků ani v následné diskuzi nezaznělo více k prvnímu bodu ze všech priorit - prevenci vzniku odpadů (a s tím spojeným záležitostem jako je osvěta a vzdělávání). Příští kabinet s tématem Nová směrnice EU o skládkách a dopady na nakládání s odpady v ČR se koná 24.2.2000 v Praze, budova MŽP 13.30 Informace: Pavel Novák Radek Janoušek
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí