zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obalový zákon z pohledu ekologických organizací

15.03.2000
Odpady
Obalový zákon z pohledu ekologických organizací
Nyní se tedy rozhoduje o tom, zda Česká Republika podpoří své klasické vratné obaly
Historie obalového zákona se táhne až do roku 1993, kdy byl připravován pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Tento návrh počítal se zákazem PVC obalů, stanovoval konkrétní cíle pro omezování množství obalů a činil průmysl a obchod zodpovědným za separovaný sběr obalového odpadu. Od roku 1994 byl pak připravován návrh obalového zákona pro Ministerstvo životního prostředí (MŽP), který se snažil co nejvíce přiblížit požadavkům Českého průmyslového sdružení pro obaly a životní prostředí (ČPSOŽP). ČPSOŽP zastává názor, že by nemělo být omezováno množství obalů a žádný typ obalů by neměl být znevýhodněn. Stejně tak odmítá zvýhodnění recyklace před spalováním a odpovědnost za obalový odpad by podle něj měly kromě průmyslu nést také spotřebitelé, obce a stát. Proto návrh zákona o obalech připravený pro MŽP chtěl učinit odpovědnými za separovaný sběr obalového odpadu obce. Tyto návrhy však skončily na smetišti dějin a Česká republika tak ztratila mnoho času na zmírnění negativního vlivu obalů na naše životní prostředí. Přestože v Evropské Unii platí směrnice o obalech a obalových odpadech od roku 1994, MŽP si tuto skutečnost uvědomilo až koncem roku 1997. Od té doby se na MŽP a MPO urychleně pracuje na návrhu obalového zákona, jehož paragrafové znění má být hotové v červnu 2000. Přesto je jisté, že požadavky EU nemůže ČR do roku 2003 splnit. To, že i přesto zůstal vliv ČSPOŽP, který vytvořil neziskovou organizaci EKO-KOM, na MŽP zachován však dokazuje poslední návrh tohoto zákona. Ten pouze doplňuje již uzákoněné povinnosti a doplňuje je o evropskou směrnicí požadované výkaznictví výroby a sebraného obalového odpadu. Návrh nepočítá se zákazem PVC obalů, ani s jakýmkoli omezováním množství obalů a předává odpovědnost za obaly na obce, občany a výrobce. Dokonce úředníci ministerstva míní pouze přihlížet postupnému rozpadu systému vratných obalů a nechávají v kolonce podpora systémů opakovaného použití v platnosti v tomto směru absolutně nefunkční pargraf 18 zákona oochraně spotřebitele. Ke všem zásadním připomínkám nevládních ekologických organizací však zůstává odbor odpadů MŽP hluchý i přesto, že studie posuzující životní cyklus PET a skleněných vratných lahví dospěla k závěru, že vratné obaly jsou v mnoha ohledech pro životní prostředí příznivější. Na základě takovýchto studií zakázaly vlády Švédska a Dánska nevratné PET lahve na nápoje a Německo přijalo zákon požadující 72% podíl vratných obalů pod hrozbou povinného zálohování. Mnoho dalších evropských zemí pak výrazně zvýhodňuje vratné obaly daňově. Například Finsko tak docílilo dominantního zastoupení vratných obalů na trhu. Odbor odpadů MŽP však nedokáže, či nechce doplnit návrh zákona o jakoukoli podporu vratných obalů. Proto Hnutí DUHA připravilo vlastní návrh podpory vratných obalů, který nabízí ministerstvu k zapracování do jeho návrhu. Návrh ochránců životního prostředí je kompromisem mezi radikálním omezením nevratných obalů (jak je tomu ve skandinávských zemích) a současným stavem. Jedním ze základních požadavků je minimální dvoukorunová výše zálohy, která musí být výrazně označena na obalu. Návrh dále počítá s povinnou zálohou na nedostatečně recyklované obaly, čímž se má docílit vyšší vratnosti těchto obalů. Povinosti uvalit na tyto obaly zálohu a pak se postarat o jejich recyklaci se může výrobce nápojů vyhnout pokud bude na trhu určité, rok od roku stupající, množství vratných obalů daného druhu obalu. Nyní se tedy rozhoduje o tom, zda Česká Republika podpoří své klasické vratné obaly a připojí se tak ke státům s vysokými požadavky na kvalitu svého životního prostředí. Nebo se zařadí ke státům jako je Řecko, Portugalsko a Španělsko a bude v oblasti obalů zaostávat i za státy jako je například Turecko. Ivo Kropáček, Hnutí DUHA
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí