Pondělí, 22. dubna 2024

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny pro přípravu systémového řešení podpory vratných zálohovaných obalů, konaného dne 4. února 2000

bylo konstatováno následující:
Zápis z 1. jednání pracovní skupiny pro přípravu systémového řešení podpory vratných zálohovaných obalů, konaného dne 4. února 2000
Na 1. jednání pracovní skupiny pro přípravu systémového řešení podpory vratných zálohovaných obalů (dále jen PSVO) bylo konstatováno následující. A. Vratná láhev je daňově znevýhodněná. Účastníci jednání souhlasili s rozborem a závěry v písemném podkladu (materiál ?Vratné lahve - účetní zachycení a uplatňování DPH). Připomínku uplatnil SMV ? v prvním odstavci bodu 1.2 doplnit tučně označený text ?pouze jedním producentem (popř. svazem) pro distribuci? B. Uzavření dohod o výši zálohy u vratných zálohovaných obalů mezi výrobci, které je používají (a popř. i obchodem) je obtížné s ohledem na zákon na ochranu hospodářské soutěže. C. Je nezbytné zavést definici vratných obalů (lahví). Na základě diskuse bylo dohodnuto následující: 1. Ing. Kálal projedná na MF požadavek PSVO na zhodnocení možnosti uplatnění odpočtu DPH a plné odepsání vratné lahve v okamžiku jejího prvního uvedení na trh po naplnění (s výrobkem) s tím, že v dalším oběhu bude tato láhev daňově neutrální (např. uplatněním nulové sazby DPH). Využije přitom materiál podle bodu A. 2. Odbor odpadů MŽP požádá Úřad pro hospodářskou soutěž o nalezení způsobu formalizace a legalizace dohod mezi soutěžiteli o výši uplatňovaných ?záloh? na vratné obaly (např. možnosti uzavření takových dohod pod dohledem úřadu). ČPSOŽP upřesní pro účel dopisu MŽP problémy při uzavírání dohod mezi soutěžiteli. 3. V rámci přípravy zákona o obalech a obalových odpadech řešit definici vratných obalů (např. novelou zákona o technických požadavcích na výrobky). 4. V dalším jednání PS řešit otázku jednotné výše záloh v celém řetězci oběhu ? v návaznosti na daňové řešení. 5. Další jednání PS svolá MŽP ? OODP po obdržení stanovisek MF a Úřadu pro hospodářskou soutěž. Zapsal: Ing. Durdík
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů