Pondělí, 22. dubna 2024

Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálních odpadů

Informace o projektu VaV + 4 literární rešerše ke stažení.
Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálních odpadů
Řešení projektu VaV/720/2/00 - Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu je navrženo do let 2000 ? 2003. Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky Nositel: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí Spoluřešitelé: Český ekologický ústav, EKO-KOM a.s., ENZO, SLEEKO Náplň a cíle projektu: navrhnout řešení systémů třídění odpadů v rámci celého procesu nakládání s komunálními odpady s ohledem na dosažení: - vyšší účinnosti sběru, - snížení ekonomické náročnosti, - zkvalitnění sběru, navržené úpravy budou zohledňovat: - uplatnění druhotných surovin na trhu, - zpracování surovin v rámci ČR, - přepravní vzdálenosti, - socio-demografické ukazatele (hustotu obyvatel, typ zástavby, složení obyvatelstva, atd.), pro potřeby měst a obcí vytvořit veřejně přístupný aplikační model, který umožní zavedení a optimalizaci systémů tříděného sběru a přepravy komunálních odpadů. Literární rešerše ke stažení: - Druhotné suroviny, - Matematický model pro nakládání s komunálními odpady, - Metodiky zjišťování skladby komunálních odpadů, - Systémy separovaného sběru komunálních odpadů.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů