Úterý, 5. prosince 2023

Ekologickému zemědělství v Dánsku se nedaří

Ekologickému zemědělství v Dánsku se nedaří
Výsledky průzkumu Dánského zemědělského poradenského centra v Aarhusu naznačují, že plocha pod organicky vyráběnými zemědělskými produkty se v roce 2003 sníží o 2 500 ha. Předpokládá se, že v příštím roce přejde v celém Dánsku na organický (ekologický) způsob hospodaření pouze 65 farmářů, reprezentujících hlavně malé podniky, zatímco asi 100 farmářů se buď vrátí ke konvenčním metodám zemědělství, nebo se vzdá zemědělské činnosti. Asi 45 ekologickych farem specializovaných na produkci mléka zlikviduje v roce 2003 svou výrobu a předpokládá se, že žádná nová ekologická farma s produkcí mléka nevznikne. V odvětví rostlinné výroby zanikne 40 ekologických farem, ale asi 50 farem se chystá přejít z konvenčních na ekologické metody. 16 smíšených ekologických farem (kombinace rostlinné a živočišné produkce) pravděpodobně odstoupí od organických metod hospodaření, ale očekává se, že l2 farmářů přejde k ekologické smíšené produkci rostlinných a živočišných výrobků. Hlavním důvodem pro tak početný ústup farmářů od ekologických metod hospodaření je pokles prodeje organických potravin. Podle oficiální dánské statistiky zaujímaly organické produkty v posledních pěti letech okolo 5 % celkového dánského potravinového trhu. Zájmová skupina v odvětví skotu Danske Kvaeg udává, že zisky výrobců organického mléka se v roce 2001 snížily v průměru o 9 300 EUR na 27 600 EUR, ačkoli současně došlo k mírnému růstu cen mléka dodávaného na trh těmito farmami. Hrubý příjem se sice zvýšil o 11 000 EUR díky růstu nákupních cen mléka, ale toto zvýšení bylo znehodnoceno větším růstem výrobních nákladů. Výrobní náklady stouply hlavně kvůli přechodu farem na 100 % používání organických krmiv, která jsou dražší než konvenční krmiva a mají nižší obsah energie, což způsobuje snížení mléčné užitkovosti. Před rokem 2001 mlékařící farmáři se statutem organických (ekologických) podniků ještě směli používat určitá konvenční krmiva. Agra Europe, 2002
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů