zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Byla dokončena první vlna Realizačních programů

24.03.2004
Odpady
Byla dokončena první vlna Realizačních programů
Prvořadým úkolem Plánu odpadového hospodářství České republiky, který byl vydán nařízením vlády vloni v červnu, je předcházení vzniku odpadů.
Povinností je vypracovat plány odpadového hospodářství krajů a realizační programy pro jednotlivé skupiny odpadů.

POH ČR požaduje například zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000, snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.

MŽP zahájilo práce na zpracování realizačních programů, které analyzují současný způsob nakládání s odpady a stanoví opatření a podmínky pro splnění cílů stanovených republikovým plánem odpadového hospodářství. Týkají se specifických skupin odpadů (například PVC, nebezpečné odpady, biologicky rozložitelné či zdravotnické odpady). Celkem bude zpracováno 22 realizačních programů, sedm z nich je ve fázi dokončování a přípravy oponentury. Poté budou předloženy vládě k projednání. Na jejich zpracování se podílejí pracovní skupiny, ve kterých jsou zastoupeny všechny zájmové subjekty - ostatní ministerstva, kraje, hospodářská sféra i nevládní ekologické organizace (kolem 300 odborníků z celé České republiky).

Realizační programy respektují tuzemskou legislativu a jsou i v souladu s evropskými směrnicemi. Zohledňují také požadavky na volný pohyb zboží a ekonomické a sociální dopady. Složení pracovních skupin je k dispozici na www.env.cz.

Realizační program ČR pro PVC a odpady s obsahem PVC -připravuje se oponentní řízení, do 30. 6. 2004 bude předložen vládě. V pracovní skupině byli zástupci MZe, MZd, MF, Státního zdravotního ústavu, krajů, vysokých škol, Obalové asociace, Potravinářské komory a nevládních ekologických organizací (sdružení Arnika a Health Care without Harm).

Zpracovatel provedl vypořádání připomínek všech členů pracovní skupiny. Relevantní připomínky byly zapracovány a ty, které akceptovány nebyly (například kvůli ekonomickým a sociálním dopadům, povinnosti nebránit volnému pohybu zboží), budou projednány při oponentním řízení. MŽP musí zvažovat všechny možné dopady a konečné důsledky, včetně možnosti sankcí ze strany EU. MŽP zahájilo jednání s některými zdravotnickými zařízeními o náhradě materiálu používaných pomůcek (například krevní vaky) alternativními materiály, které neobsahují PVC. Náhrada je možná, ale dražší.

Evropská komise zatím k problematice PVC nepřijala jednoznačné stanovisko. V současné době se zpracovává studie, která srovnává hodnocení životního cyklu PVC a potenciálních náhradních materiálů. Výsledky by měly být zveřejněny v průběhu letošního roku. Budou využity při zpracování další etapy realizačního programu pro PVC.

Realizační program ČR pro zdravotnické odpady - má být zpracován do konce roku 2004. V pracovní skupině byli zástupci MZd, MF, Státního zdravotního ústavu, krajů, hygienických stanic, Hospodářské komory a ekologických organizací.

Hlavním motivem je prevence nejzávažnějších rizik infekčních chorob (AIDS, SARS, BSE), kterými mohou být zdravotnické odpady kontaminovány. Důraz je proto kladen na jejich separaci a definitivní likvidaci spálením.

Ke konci loňského roku byly dokončeny také další programy (viz rámečky), jejich zpracování bude pokračovat až do roku 2006.

Zdroj: MŽP

Seznam Realizačních programů ČR s termínem zpracování do 31. 12. 2003

1. Realizační program ČR pro nebezpečné odpady 2. Realizační program ČR pro kaly z ČOV 3. Realizační program ČR pro autovraky 4. Realizační program ČR pro obaly a odpady z obalů 5. Realizační program ČR pro biologicky rozložitelné komunální odpady 6. Realizační program ČR pro PVC a odpady s obsahem PVC 7. Plán ČR pro odstraňování PCB

Opatření a návrhy vedoucí ke splnění cílů stanovených v POH ČR a definovaná těmito Realizačními programy ČR, budou předloženy do vlády k projednání v rámci nelegislativních prací vlády, v termínu do 30.6. 2004.

Seznam Realizačních programů ČR s termínem zpracování do konce roku 2004 (zahájení 2003)

8. Realizační program ČR pro elektrická a elektronická zařízení 9. Realizační program ČR pro odpady ze zdravotnictví 10. Návrh nástrojů na podporu zvýšení materiálového využití odpadů v ČR 11. Realizační program ČR pro stavební a demoliční odpady 12. Realizační program ČR pro biodegradabilní odpady se zaměřením na odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, myslivosti, zpracování dřeva ad.

Seznam Realizačních programů ČR s termínem zpracování do konce roku 2006 (zahájení 2004)

13. Realizační program ČR pro pneumatiky 14. Realizační program ČR pro oleje 15. Realizační program ČR pro baterie a akumulátory 16. Realizační program ČR pro komunální odpady 17. Realizační program ČR pro průmyslové odpady 18. Realizační program ČR pro odpady z tepelných procesů 19. Realizační program ČR pro odpady z těžby 20. Realizační program ČR pro kontaminované zeminy a sedimenty 21. Realizační program ČR pro odpady ze živelných pohrom 22. Realizační program ČR pro PVC a odpady s obsahem PVC, který bude zaměřen na možnosti postupné náhrady PVC
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí