zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpracování elektronického šrotu na Slovensku

22.09.2004
Odpady
Zpracování elektronického šrotu na Slovensku
Odpady z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v komunálním odpadu v současnosti tvoří čtyři procenta a za příštích pět let by toto množství mělo narůst až o 16-28 %.
Množství hlavně závisí na technické vyspělosti a životní úrovni země. Zatímco v Africe představují odpady OEEZ 1,0 kg/ obyv./rok, v Evropě je to 25 kg/obyv./rok a v USA až 70 kg/obyv./rok. Předpokládá se, že typická domácnost v EU bude pravděpodobně generovat v budoucnosti 25-30 kg/ročně OEEZ.

Směrnice EU 2002/96/ES o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ - WEEE) má za cíl zabránit vzniku OEEZ jeho opětovným používáním, recyklací, hlavně zhodnocováním. Směrnice charakterizuje požadavky na zlepšení environmentálního chování všech provozovatelů, obchodníků a spotřebitelů. Stanovuje povinnosti a základní požadavky při zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

Můžeme konstatovat, že se zpracováním jedné kategorie OEEZ se na Slovensku započalo ještě před uvedením požadavku jejich zneškodňování do této legislativní formy.

Zpracovatelský závod

V souladu s Programem odpadového hospodářství okresu Bánovce nad Bebravou na roky 1997-2000 se akciová společnost Veronika se sídlem v Dežericiach rozhodla v prostorech existující skládky odpadů rozšířit činnosti v oblasti nakládání s odpady. Výhodou bylo, že při výstavbě závodu nebyl nutný zábor zemědělské půdy a plochu staré skládky by nebylo možné jiným způsobem využít. Navíc se řešení částečně zjednodušilo vzhledem k tomu, že vedle staré skládky se nachází nová skládka s požadovanými technickými zařízeními (přístupová komunikace, váha, apod.). Vybudované zařízení slouží vedle zpracování OEEZ pro sběr a shromažďování vyseparovaných složek z komunálního odpadu, hlavně plastů, a pro sběr a zpracování nebezpečného odpadu.

Po stavební stránce je objekt vybudovaný z víceúčelové haly, v níž byla vytvořena samostatná oddělení s vlastním vstupem, která představují pracovní a manipulační celky. Prostory byly navrženy a vybudovány (v roce 2002) tak, že vyhovují technickým požadavkům směrnice 2002/96/ES. Prostory skladování a zpracování mají nepropustný povrch se záchytem unikajících kapalin. Je zabezpečeno vhodné uskladnění rozebraných dílů, včetně nebezpečných komponent jako např. baterií a kondenzátorů obsahujících PCB/PCT apod..

V závodě se započalo se zpracováním nejprve dvou kategorií OEEZ - spotřební elektroniky (rozhlasové a televizní přijímače) a zářivek. V současnosti se zpracovávají skoro všechny kategorie kromě ledniček.

Provozní zařízení

Technické řešení provozních zařízení vycházelo z poznatků známého zpracování OEEZ v zahraničí, kde se často používá fyzikálně-mechanický způsob. Fyzikální způsob zpracování je stejný pro všechny kategorie OEEZ a má následující posloupnost: manuální demontáž - vytřídění škodlivých látek - využitelné části - drcení s následným tříděním - surovina - odpad.

Při demontáži se vyseparují kabely, transformátory, odstraňují se kondenzátory a jiné části, vše se potom ukládá do příslušných kontejnerů a nádob. Demontované obrazovky z televizorů nebo monitorů se v uzavřeném zařízení řežou, luminofor se odsává a zneškodňuje, vyčištěné sklo se vrací zpět do výroby. Kovové části zařízení se rovněž recyklují. Dřevo, případně jiné hořlavé části se zapracovávají do alternativního paliva.

Demontované kabely apod. se dále zpracovávají na technologickém zařízení sestaveném z drticího zařízení, separátoru magnetických kovů a jednoduchého mlýna na jemné drcení. Z drticího zařízení se materiál dopravuje dopravníkovým pásem do zásobníku o objemu 0,5 m3. Odtud pokračuje vibračním dopravníkem na třídicí stůl, kde probíhá vzduchová separace plastů a kovů na základě měrné hmotnosti. Uvedeným způsobem se získává měď a hliník. Zpracovatelský závod je neustále doplňován novými technologiemi pro další zpracování OEEZ a jiných složek odpadu.

Na počátku června byla také uvedena do provozu recyklační linka na velké a malé domácí elektrospotřebiče ve Staré 1/4ubovni. Zařízení je umístěno v bývalém strojírenském podniku ZTS a provozovatelem zařízení je firma Elektro recycling. Před vložením OEEZ do linky se vykonává ruční demontáž nebezpečných komponent.

AUTOR: doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.,
Stavební fakulta STU Bratislava
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí