Školení v odpadovém hospodářství, financované EU

15. února 2007

Odpady

Školení v odpadovém hospodářství, financované EU

Cílem projektu "Vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství" je podpora rozvoje odpadového hospodářství v zapojených obcích v Plzeňském a Jihočeském kraji.

Nositelem projektu je sdružení CZ Biom - České sdružení pro biomasu. Ve vzájemné spolupráci s firmou Ing. Pavel Novák, která je hlavním odborným partnerem projektu, sdružení proto připravilo pro zapojené obce a města rozsáhlý vzdělávací program. V průběhu školení účastníci získají komplexní přehled o aktuálním stavu a vývoji v oboru a možnost připravit konkrétní opatření ke zlepšení systému nakládání s odpady ve vlastních obcích.

Vzdělávací program bude realizován průběžně v období jednoho roku (leden 2007 až leden 2008) a bude rozdělen do čtyř samostatných školicích bloků. Každý z nich potrvá jeden pracovní týden a bude věnován určitému důležitému tématu. První blok školení, realizovaný v lednu 2007 ve Spáleném Poříčí, je zaměřen na techniky prevence a shromažďování odpadů v obcích. Účastníci školení tak získají odpovědi na zásadní otázky, zejména jak prakticky předcházet vzniku odpadů v obcích a jak správně nastavit systémy tříděného sběru nejen papíru, skla či plastů, ale i bioodpadů a elektrošrotu za účelem zvyšování recyklace těchto odpadů.

Zbývající tři bloky školení se uskuteční ve Spáleném Poříčí v průběhu dubna a června 2007 a v lednu 2008. Účastníkům nabídnou praktické ukázky technologií v oblasti nakládání s odpady, například provoz skládky, a zejména pak technologie na recyklaci vytříděných odpadů.

V návaznosti na výstupy ze školení se ve všech zapojených obcích budou realizovat praktické pilotní projekty se zaměřením na informační kampaně pro občany.

Celkové náklady projektu ve výši 11 mil. Kč jsou hrazeny formou dotace z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu se spoluúčastí národních zdrojů prostřednictvím Ministerstva životního prostředí.

 

Zdroj: HN
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů