zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stabilizační program na podporu systému tříděného sběru odpadu v ČR

16.02.2009
Odpady
Stabilizační program na podporu systému tříděného sběru odpadu v ČR
Jeho cílem je zejména ekonomická stabilizace úpravy a dotřiďování odpadu, které jsou klíčové pro zajištění odbytu vytříděných odpadů na trhu druhotných surovin.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. oznamuje, že na podporu dlouhodobě budovaného systému tříděného sběru odpadu zahajuje ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR rozsáhlý stabilizační program, který umožní zachování existence tříděného sběru v České republice. Tento stabilizační program je reakcí na stále se zhoršující hospodářskou situaci v oblasti využití odpadů.

Jeho cílem je zejména ekonomická stabilizace úpravy a dotřiďování odpadu, které jsou klíčové pro zajištění odbytu vytříděných odpadů na trhu druhotných surovin.

Stabilizační program byl včera projednán na společném jednání Svazu měst a obcí České republiky, Hospodářské komory ČR a společnosti EKO- KOM. Program svým finančním rozsahem představuje stovky milionů korun, které budou vynaloženy především na zkvalitnění úpravy odpadu tak, aby jej bylo možné obchodně uplatnit na domácím  i zahraničním trhu s druhotnými surovinami.  

Umožňuje firmám dodávajícím na trh balené zboží, aby se klíčovým způsobem spolupodílely na stabilizaci systému tříděného sběru odpadu, který zajišťuje recyklaci jak obalových, tak i ostatních domovních odpadů ve městech a obcích České republiky.

Při tvorbě stabilizačního programu se vycházelo z podrobné tržní analýzy ekonomických dat a  také z výsledků řady jednání, která proběhla mezi zástupci průmyslu, měst a obcí a státních institucí.

Definitivní formulování programu následovalo po jednáních na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která ke krizi v odpadovém hospodářství proběhla v posledních týdnech. Včera dopoledne byl stabilizační program projednán s Komisí pro životní prostředí Svazu měst a obcí ČR. V odpoledních hodinách, na mimořádném jednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, byl program předložen poslancům. Ti na tomto jednání spolu se zástupci Svazu měst a obcí i se zástupci průmyslu projednali potřebná opatření v současné situaci.

Stabilizační program navazuje na opatření, která autorizovaná obalová společnost EKO-KOM provedla již počátkem tohoto roku, kdy v reakci na počínající depresi na trhu druhotných surovin navýšila financování systému tříděného sběru ve městech a obcích o 15%. Současně reagovala změnami způsobu financování v oblasti úpravy odpadu. Bohužel se ukázalo, že zmíněná opatření nejsou dostatečná, vzhledem k dalšímu zhoršování situace tříděného sběru.

Po důsledné ekonomické analýze společnost EKO-KOM připravila druhou, rozsáhlejší fázi finančních opatření. Ta by měla vést nejen k ekonomické stabilizaci dotřiďování a úpravy odpadu, ale současně zajistit zkvalitnění dotřídění tak, aby bylo možné české odpady uplatnit na velmi náročném evropském trhu.

Program vedle finančních opatření navrhuje i opatření systémová, která umožní izolovat ekonomiku svozu tříděného odpadu od komoditních trhů, aby nebyly náklady měst a obcí na tříděný sběr bezprostředně ovlivňovány propadem cen jednotlivých vytříděných komodit. Této stabilizační izolace bude dosaženo zejména tím, že hlavní část financí z programu bude směřována do oblasti dotřiďování odpadu, která je dělícím bodem mezi svozem odpadu a jeho následným uplatněním na trhu.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. tak bude i nadále ve spolupráci s městy a obcemi zajišťovat sběr a recyklaci použitých obalů, za což odpovídá svým zákazníkům. Tím se bude výrazně spolupodílet hlavně na vyřešení problémů odpadů z obalů. Městům a obcím bohužel zůstává větší část odpovědnosti za vyřešení ekonomických problémů v oblasti sběru papírů, protože přibližně jen čtvrtina sebraného papíru má svůj původ v obalech. Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM nemůže finančně podporovat nakládání s neobalovými odpady, jakými jsou například noviny či časopisy, protože jí to neumožňují platné předpisy.

Z obchodních důvodů společnost EKO-KOM nemůže  zveřejnit přesný finanční rozsah stabilizačního programu a ani přesnou strukturu finančních intervencí do jednotlivých odpadových komodit. Na evropském trhu druhotných surovin převládá v této době spekulativní chování, a proto zveřejnění detailů o intervencích by mohlo omezit možnost úspěšného uplatnění českých surovin na tomto trhu.

Odstartování stabilizačního programu je jistě dobrou zprávou pro občany zvyklé na třídění odpadů, tento krok totiž znamená významnou pomoc systému tříděného sběru v ČR, který je bezesporu jedním z nejlepších v Evropě. Spokojeny tak mohou být  města, obce i zpracovatelé vytříděných surovin. Negativní stránkou  programu je, že společnost EKO-KOM, a.s. je bohužel nucena přistoupit k výraznému navýšení cen za zajištění zpětného odběru a využití obalů svým klientům. Toto navýšení je nutné proto, že v posledních měsících autorizovaná obalová společnost již vyčerpala finanční rezervy určené pro překlenutí výkyvů trhu a i přes řadu provedených úsporných opatření, včetně opatření ve mzdové a personální oblasti, již nemůže stále se prohlubující ekonomický propad odpadového hospodářství saturovat z vlastních zdrojů.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM je přesvědčena, že právě se rozbíhající stabilizační program je nutný pro budoucí zajištění splnění povinností vyplývajících podnikům z obalových předpisů. Současně je také významným příspěvkem českého průmyslu k tomu, aby Česká republika dostála svým povinnostem, které ji v oblasti ochrany životního prostředí ukládá evropská legislativa.

Kontakt:

- Tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., Šárka Nováková, tel: 602 186 205, novakova@ekokom.cz

 

EKO-KOM, a.s.

Na Pankráci 19

140 21 Praha 4

www.ekokom.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí