Sobota, 26. listopadu 2022

ROLE ŽEN V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

19. května 2009
ROLE ŽEN V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Poskytuje ekologické zemědělství rovné podmínky pro ženy a muže? To zjišťovala studie organizace IFOAM.

Tato studie[link] zkoumala způsoby, jimiž může ekologické zemědělství přispět k posílení úlohy žen ve venkovských oblastech a odhaluje dosavadní zkušenosti.

Jaroslava Marková - Ekofarma MlýnecZ výsledků práce IFOAM vyplývá, že ve srovnání s konvenčním zemědělstvím hrají v rozvoji ekozemědělství a v organizacích zabývajících se tímto způsobem hospodaření ženy velmi důležitou roli. Je to často právě žena, která v zemědělské rodině navrhne přechod na ekologický způsob hospodaření. Po celém světě se ženy ujímají vůdčí role v rozvoji ekozemědělství, jako selky (farmářky, rolnice - každému po chuti), spotřebitelky, výzkumnice, obchodnice, kontrolorky, atd.

Natalyia Sklenářová - Biofarma SasovŽeny mají údajně obecně příznivější přístup k přirozeným metodám práce v zemědělství (jako například ruční pletí), než jejich mužšké protějšky, a také raději pracují s rodinou, spíše než aby najímaly zaměstnance. Obecně - v zemích geopolitického severu - lze říci, že ženy, které hospodaří, spíše produkují pro místní trhy, čímž daleko více vycházejí vstříc zájmu o lokální potraviny, minimalizaci dálkové přepravy potravin, minimalizaci prodejního řetězce, welfare zvířat, otázky spojené s dálkovou dopravou zvířat na jatky, a tak dále. Zkrátka činnosti, které ženy obvykle vykonávaly, tedy zejména pěstování zeleniny a péče o zvířata jsou již součástí oficiální ekonomiky.

Jitka Dobrovolná - Dvůr RatibořicePráce žen na ekologických i konvenčních farmách je velmi podobná. Jde o intenzivní práci, většinou bez užití mechanizace a bez širší aplikace umělých chemikálií. Ovšem, ženy pracující v ekologickém zemědělství se - zdá se - úspěšněji začleňují a přispívají k rozvoji celého systému zemědělství a jeho zásad. Přestože existuje velice málo statistik, ty které k dispozici jsou naznačují, že v ekologickém zemědělství se pohybuje daleko více žen, než v zemědělství konvenčním. Jak již bylo řečeno, ženy se zaměřují především na produkci pro místní trhy, chod malých hospodářství, ruční práci, což jsou atributy spíše ekologického, než konvenčního hospodaření.

Hranice mezi ekonomickými a mimo-ekonomickými aktivitami mají ženy častěji rozostřené, neboť většinou hledají cesty jak propojit svou roli matky a ženy v domácnosti s rozvojem společenství a tvorbou zisku. Ženy tak nemusejí být nezbytně zemědělci na plný úvazek, proto by politici a odborníci měli konečně pochopit, že nejenom průmyslové zemědělství s lány polí je skutečným zemědělstvím, ale, že i hospodaření, které není hlavní pracovní náplní je třeba uznat za legitimní a podporovaný způsob produkce potravin.

Ekologické zemědělství má dle studie velký potenciál vytvářet nové struktury, které aktivně směřují k posílení role žen a využití místních znalostí, zejména v rozvojových zemích. To je jedna z výzev, které by se mělo ekologické zemědělství chopit.

Dle studie Organic Agriculture and Womens’ Empowerment Studies vydané v roce 2009 organizací IFOAM přeložil a upravil
Jan Valeška, biospotrebitel.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů