Sobota, 26. listopadu 2022

Klamstvá o zvyšovaní cien spotrebného tovaru sú šírením poplašnej správy

Recyklačný fond protestuje proti likvidačným ohováraniam
17. června 2009
Klamstvá o zvyšovaní cien spotrebného tovaru sú šírením poplašnej správy

Recyklačný fond dôrazne protestuje proti obvineniam zástupcov združení výrobcov, dovozcov a distribútorov elektrospotrebičov, ale aj potravinárov a ďalších organizácií, ktorých členovia sú zakladateľmi takzvaných kolektívnych systémov, že predložil návrh novely zákona o odpadoch v ktorom požaduje zvýšenie recyklačných poplatkov. Výmysly o zdražovaní tovarov, prepúšťaní a likvidácii výrobcov, sú šírením poplašnej správy. Vyľakanie verejnosti senzačnými nepravdami má zakryť skutočnosť, že väčšinu súčasných recyklačných poplatkov, ktoré občania platia v cenách výrobkov, si súkromné firmy privlastňujú a nepoužívajú ich na účely zberu a recyklácie. Práve tomuto zneužívaniu peňazí občanov má zabrániť novela zákona o odpadoch. Recyklačný fond nikdy nenavrhol zvýšenie recyklačných poplatkov, iba navrhol ich používanie len na účely recyklácie, čo je obrovský rozdiel. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

 ,,Odmietame všetky obvinenia, pretože ide o nehorázne klamstvá, s cieľom zlikvidovať fond. Predstavitelia združení nikdy nevysvetlili, kam ročne mizne cca 60 mil. EUR recyklačných poplatkov. Verejne ich k tomu vyzývame: Povedzte, kam mizne cca 60  mil. EUR ročne vyzbieraných od občanov? Podľa našich výpočtov občania SR pri nákupe výrobkov zaplatia ročne cca 80 mil. EUR recyklačných poplatkov, z ktorých povinné osoby (výrobcovia, dovozcovia) transferujú do Recyklačného fondu len 15 – 20 mil. EUR. Z tohto objemu je príjem do fondu za 5 komodít len cca 3 mil. EUR (papier, plasty, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, elektro). Ostatné finančné prostriedky zostávajú v systéme súkromných spoločností a vo veľkej väčšine nie sú využívané na podporu separácie a recyklácie odpadov. Práve obava, že prídu o tieto privlastnené peniaze občanov, ich vedie ku klamstvám na adresu Recyklačného fondu“, konštatoval J. Líška.

 Na príklade, ktorý uviedli sami výrobcovia  a dovozcovia elektrospotrebičov ilustroval, ako sa strácajú vyzbierané peniaze, čomu by mala novela zákona zabrániť. V súčasnosti sú pravidlá nastavené tak, že výrobcovia a dovozcovia elektrospotrebičov musia zbierať a recyklovať elektroodpad, ktorý sa na Slovensku vyzbiera. Povinnosťou je zrecyklovať isté percento z výrobkov, ktoré boli uvedené na trh za rok. Podľa údajov, ktoré poskytli novinárom, za minulý rok požadovaný limit firmy splnia, zrecyklovali 38 % z predaných elektrospotrebičov. Všetky náklady, ktoré výrobcovia a dovozcovia vynaložili na vyzbieranie a recykláciu 18 500 ton elektroodpadu v roku 2008, predstavovali sumu iba 11 mil. EUR !!!

,,Ak teda použijeme ich údaje  o elektroodpade, vyjde nám jednoduchou matematikou, že ak na 38 % zrecyklovaných elektrospotrebičov použili 11 mi. EUR, kde je zvyšných cca 18 mil. EUR z celkovej sumy cca 29 mil. EUR, ktoré mali vlani vyzbierať za 100 % predaných spotrebičov?“, spýtal sa J. Líška.

Ďalej poukázal na to, že cieľom Recyklačného fondu a novely zákona o odpadoch je iba to, aby sa všetky vyzbierané financie použili len na účely súvisiace so zberom a zhodnocovaním druhotných surovín. Recyklačný fond môže použiť všetky poplatky len na tie účely, ktoré mu umožňuje zákon a tie súvisia s recykláciou. Recyklačný fond poskytuje dva druhy finančnej podpory – dotácie na projekty súvisiace zo zberom, dopravou a zhodnocovaním odpadov a príspevky mestám a obciam za vyseparovaný odpad. Rovnako by fond postupoval aj v budúcnosti. Strategickým zámerom Recyklačného fondu je plnenie limitov separácie prijatých EU a  k tomu je nutné zvýšenie objemu separácie a recyklácie z vlaňajších cca 265 000 ton na 1 mil. ton v roku 2015 a 1,5 mil. ton v roku 2020.

 ,,Z dôvodu obchádzania platieb do Recyklačného fondu je v súčasnosti vo fonde nedostatok financií na podporu separového zberu pre mestá a obce a na zhodnocovanie druhotných surovín. Kým Recyklačný fond všetky vyzbierané prostriedky používa iba na účely súvisiace s recykláciou, kolektívne systémy tak robia iba do výšky predpísaných limitov, ktoré spravidla nedosahujú ani úroveň 20 %. Našim cieľom je, aby sa všetkých vyzbieraných 100 % prostriedkov od občanov vrátilo naspäť do systému recyklácie. Ak sa výrobca postará o zrecyklovanie výrobku, do fondu nezaplatí nič  a časom môžu poplatky dokonca poklesnúť. V žiadnom prípade nejde o porušenie memoránd podnikateľov s vládou, lebo v prípade novely zákona o odpadoch nejde o zavádzanie nových poplatkov, ale len o presné určenie na čo sa môžu používať už v súčasnosti vyberané poplatky“, uzavrel J. Líška.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů