Pondělí, 5. prosince 2022

Každá druhá kontrola odpadového hospodárstva s pokutou

5. srpna 2009
Každá druhá kontrola odpadového hospodárstva s pokutou

Inšpektori odpadového hospodárstva zistili porušenie právnych predpisov takmer pri každej druhej kontrole z 332, ktoré vykonali v prvom polroku.

Ako uviedol hovorca Slovenskej inšpekcie životného prostredia Michal Štefánek, kontroly boli zamerané na dodržanie ustanovení zákona o odpadoch, zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, zákona o obaloch, zákona o perzistentných organických látkach a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

"Inšpektori zistili porušenie právnych predpisov až pri 164 kontrolách, čo je takmer polovica z celkového počtu kontrol. Uložili za ne 105 pokút v súhrnnej výške 107 212 eur," informoval Štefánek.

Z hľadiska zákona o odpadoch išlo najmä o kontroly pôvodcov odpadu, prevádzkovateľov zariadení na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Inšpektori si posvietili aj na obce, ako nakladajú s komunálnym a drobným stavebným odpadom, na výrobcov a dovozcov vybraných komodít, kontrolovali nakladanie so starými vozidlami, s elektrozariadeniami a elektroodpadom. Zamerali sa aj na cezhraničnú prepravu odpadu.

"Najvyššiu pokutu, 13 000 eur, uložili súkromnému podnikateľovi z Rabče, ktorý ako dovozca spoplatňovaných komodít neumožnil činnosť orgánu štátnej správy tým, že mu neposkytol príslušné doklady," uviedol hovorca inšpekcie. Ako ďalej uviedol, 10-tisícovú pokutu uložili kontrolóri bratislavskej spoločnosti Amitos consulting za to, že ako držiteľ odpadu neposkytla inšpekcii úplné a pravdivé informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom.

Tiež bratislavskej spoločnosti Plastic People uložili pokutu 6 638 eur za to, že si neplnila základné povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovania odpadu. "Za tento prehrešok dostala pokutu 5 600 eur aj obec Kláštor pod Znievom. Obec Gemerská Panica je zasa chudobnejšia o 4 000 eur za neplnenie základných povinností držiteľa odpadu," uviedol Štefánek a dodal, že všetky pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Inšpekcia prijala v prvom polroku 92 podnetov, ktoré poukazovali na porušenie zákona o odpadoch a prešetrovala tiež 20 podnetov zo záveru predchádzajúceho roka. "Pri 28 z nich zistila porušenie zákona, pri 26 nie, ďalšie podnety ešte rieši, resp. ich postúpila na vybavenie iným orgánom," informoval hovorca inšpekcie životného prostredia.

http://www.pluska.sk

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů