Sobota, 26. listopadu 2022

MAS Moravský kras o.s. vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů

MAS Moravský kras o.s. vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů
Místní akční skupina MAS Moravský kras o.s. dne 5. srpna 2009 vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader „Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras“ schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.I.1 Místní akční skupina a opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

1. výzvu pro žadatele k předkládání projektů


Termín příjmů žádostí: od 1. září 2009 do 22. září 2009 do 12.00 hodin

Místo podání žádostí: kancelář MAS Moravský kras o.s., Sloup 221

Vymezení území: 54 obcí mikroregionů Černohorsko, Moravský kras, Drahanská vrchovina, Protivanovsko a Časnýř.

Celková výše finačních prostředků k rozdělení na podporu projektů: 12 mil. Kč

Více informací na naleznete na zde.

MAS Moravský kras bude od roku 2009 do roku 2013 podporovat projekty v rámci sedmi fichí neboli skupin opatření. Budou zahrnovat investiční akce do hodnoty dvou milionů. O finanční prostředky semohou zajímat organizace a podniky se sídlem na území 54 obcí mikroregionů Moravský kras, Drahanská vrchovina, Časnýř, Černohorsko a Protivanovsko.

První výzva se týká třech Fichí:

1. Příležitost pro objevy

Budování pěších tras, vinařských stezek a hippostezek. Podpora je určena na vybudování rekreačních tras, pořízení směrových tabulí a značek, odpočinkových míst nebo na výsadbu zeleně.

6. Příležitost pro místní produkty

Oblast je zaměřena na zvyšování hodnoty zemědělských a potravinářských produktů, počítá i s modernizací zemědělských podniků. Cílem je podpora rozvoje malých a středních podniků, podpora výroby, prodeje a propagace regionálních produktů a také rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

7.Příležitost pro všechny generace

Tato kapitola má široký záběr. Zahrnuje oblast občanského vybavení a služeb, ale i zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové i církevní aktivity. Je pamatováno i na informační a školicí střediska s využitím informační techniky. Konkrétním výsledkem může být například nový dům s pečovatelskou služnou, centrum pro seniory, ordinace pro lékaře nebo stravovna, nová knihovna nebo spolkový dům. V oblasti sportovních a volnočasových aktivit jde například o hřiště, tělocvičnu, dovybavení kluboven například výpočetní technikou nebo mobiliářem.

Program LEADER je velkým přínosem k rozvoji venkova, jeho prostřednictvím se samotní zemědělci a místní samosprávy učí společně rozhodovat o budoucnosti našeho venkova a převzít za ni skutečnou odpovědnost.

LEADER je z francouzského Liaison entre les actions economic rural (Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova neboli Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova). To samo vyjadřuje jeho původní obsah a zaměření. Po zkušenostech od roku 1991 je považován za nejefektivnější nástroj podpory venkova. Dnes se realizuje na většině území evropského venkova a rozbíhá se i v přistupujících zemí, tak jako tomu bylo u nás. Proč tomu tak je?

LEADER je založen na místním partnerství, na jednotné místní rozvojové strategii, má výrazně decentralizované řízení i financování (sami zástupci místních organizací si určují, na které aktivity se zaměří). Program je v podstatě otevřená metoda k rozvoji regionu. Za metodou samozřejmě nutně směřují prostředky na rozvoj, i když ty již s různými prioritami v různých obdobích. Metoda LEADER se opírá o přístup "zdola nahoru". To znamená, že nejvyšší hodnotu má to, co lidé žijící ve vymezeném území společně určí jako prioritu a také jednotlivě realizují. Principem je tedy propojení lidských a jiných kapacit daného území, vytvoření společné strategie a společné rozhodování. Podstatné je partnerství a spolupráce v regionu, kterého se účastní jak samosprávy, tak podnikatelé a neziskové organizace.

LEADER byl vytvořen na podporu místního partnerství a dlouhodobého rozvoje potenciálu rozvoje venkova, podporuje uplatňování integrovaných, místních a specificky zaměřených strategií trvale udržitelného rozvoje, podporuje spolupráci, výměnu zkušeností mezi regiony, inovativní přístupy a nové formy zlepšování kvality života a místní produkci.


Ing. Jozef Jančo
manažer
MAS Moravský kras o.s.
679 13 Sloup 221
tel. 739 042 933
www.mas-moravsky-kras.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů