Čtvrtek, 1. prosince 2022

EHK OSN v Praze: Cyklistika a chůze jsou nedílnou součástí městské dopravy

5. října 2009
EHK OSN v Praze: Cyklistika a chůze jsou nedílnou součástí městské dopravy

"Cyklistika a chůze jsou nedílnou součástí dopravy ve městech, stejně jako urbanistického plánování a politiky," shodli se minulý týden v Průhonicích u Prahy účastníci mezinárodní konference Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP), který funguje pod hlavičkou Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) a Světové zdravotnické organizace (WHO).

"Přispívá ke zvyšování kondice a zdraví obyvatel, snížení počtu dopravních nehod a zácep, hlukové zátěže i znečištění ovzduší, snižování skleníkových emisí a zvyšuje atraktivitu městských center," říká se v závěrečných "Akčních bodech", které účastníci konference schválili.

Jednání vyzvalo ministerstva dopravy, místního rozvoje, životního prostředí a zdravotnictví, aby proto v členských zemích EHK OSN cyklistickou i pěší dopravu všemožně podporovala a zahrnula jejich potřeby do svých plánů a strategií. "Cenné je, že jsme se v Průhonicích sešli i s kolegy náměstky ministrů pro místní rozvoj, dopravy a zdravotnictví. Podle toho, co na jednání zaznělo, panuje v této věci shoda i v rámci české vlády," říká náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková.

Jak říká závěrečné prohlášení průhonické konference, infrastruktura pro cyklisty a chodce by měla splňovat několik základních vlastností, aby byla opravdu funkční: Musí být bezpečná, dostupná (například handicapovaným občanům, znamená to ale také propojení a návaznost jednotlivých typů veřejné dopravy, apod.), vhodně trasovaná, pohodlná a atraktivní.

Konkrétní zmínku si v závěrečném prohlášení vysloužily i půjčovny kol a také elektrokola, která zpřístupňují každodenní ekologicky šetrnou dopravu po městě dalším skupinám obyvatel - například seniorům či lidem, kteří potřebují jezdit do práce například v obleku.

Účastníci konference vyzdvihli také roli nevládních organizací, které jsou často iniciátory konkrétních zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty ve městech. V Praze je to například sdružení Auto*Mat, na evropské úrovni například European Cyclists Federation, European Greenways Association nebo European Pedestrian Association.

Celé setkání bylo uhlíkově neutrální. Všech 90 účastníků oznámilo délku své cesty do Průhonic a zpět, včetně typu dopravy. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. pak spočítá emise CO2, které kvůli přepravě na konferenci vznikly a MŽP zajistí výsadbu adekvátního počtu stromů, které dokáží stejný objem emisí pohltit. Stromy budou vysazeny podél cyklostezek ve městech v ČR. První z nich byl ovšem zasazen už v rámci samotného setkání přímo v Průhonicích.

Podrobnější informace ke konferenci podá Jiří Bendl, odbor politiky životního prostředí MŽP, tel.: 267 122 381, e-mail: jiri.bendl@mzp.cz.

Kompletní text závěrečného prohlášení konference THE PEP si můžete stahnout na adrese www.mzp.cz

Přeji klidný zbytek dne a krásný víkend

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Ministerstvo životního prostředí

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů