Pátek, 2. prosince 2022

Investice do odpadků nemusí být vyhozené peníze

15. října 2009
Investice do odpadků nemusí být vyhozené peníze

Odpadové hospodářství nabývá a bude stále více nabývat na významu. Podnikavým investorům se zde otvírají na dlouhém horizontu zajímavé investiční příležitosti. Má to však jeden háček, zavedeným veřejně obchodovatelným firmám se musí podařit proniknout na asijské a jihoamerické trhy.

odpad, PET lahve, recyklace

Pod pojmem waste management, jenž se někdy volně překládá jako odpadové hospodářství, rozumíme sběr a svoz odpadu, jeho třídění, uskladňování, recyklaci, spalování a výrobu bioplynu. Někdy se jedná o klasické popelářské služby, jindy o specializované firmy na likvidaci ekologicky nebezpečných materiálů.

Bez podílového fondu

Podílový fond zaměřený čistě na waste management mezi fondy s povolením k veřejné nabídce v Česku nenajdete. Vysvětlení je jednoduché, ve světě je v tomto odvětví příliš málo veřejně obchodovatelných společností s dostatečnou tržní kapitalizací a likviditou, aby do nich mohly investovat ve velkém objemu podílové fondy. Ty tudíž musejí mít širší zaměření a v názvu pak mívají pojmy jako ekologie, zelená budoucnost, čisté životní prostředí a podobně, pod které se dá schovat ledacos.

Chcete-li investovat do odpadového hospodářství, pak musíte zvolit konkrétní akcie, případně akciový index. Dobře konstruovaný je index SGI Global Waste Management od společnosti Société Générale, ke kterému Francouzi emitovali open-end indexový certifikát. Index je složený z 25 akcií s váhou dle tržní kapitalizace každé firmy. Jde o total return index, do hodnoty indexu jsou tedy započítávány i dividendy. Roční poplatek za správu a rebalancování indexu činí jedno procento. Podobné produkty mají ve své nabídce také ABN Amro a Citigroup.

Návratnost investice

Největší firmou v oboru je americká společnost s příznačným názvem Waste Management. Vévodí žebříčku podle tržní kapitalizace, ročních tržeb i ročních zisků. Má zároveň ze všech uvedených nejnižší poměr ceny akcie k zisku společnosti (jedná se o očekávaný zisk v následujícím fiskálním období). Tento ukazatel nám v podstatě říká, že kdyby zisky firmy byly v následujících letech stále stejné, trvalo by firmě 14 let, než by vydělala sumu peněz rovnající se její tržní hodnotě.

Hodnota ukazatele P/E se zpravidla u zavedených společností pohybuje v rozmezí deset až 20. Osobně bych nikdy nezvolil investici s očekávanou návratností delší než deset let. Jak je tedy možné, že se tolik akcií obchoduje za dvacetinásobek ročních zisků? A to zdaleka není jen případ odpadového hospodářství.

Prostor na trhu je obrovský

Jde o to, že investoři očekávají, že firmě porostou zisky, a návratnost tak bude rychlejší než dvacet let, jako by tomu bylo při konstantních ziscích. V případě odpadového hospodářství považuji očekávání rostoucích zisků za oprávněné. Spojené státy i Evropská unie budou klást stále větší důraz na čisté životní prostředí a odpadové hospodářství zde hraje jednu z hlavních rolí. Ještě větší prostor pro rozmach waste managementu se nabízí ve velkých asijských a jihoamerických městech, jako je Shanghai, Bombai nebo Sao Paulo.

Potenciál pro rostoucí tržby a potažmo zisky je v každém případě veliký. Otázkou však je, zda se stávajícím velkým hráčům podaří uchytit na trzích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), nebo zda na těchto trzích vzniknou nové lokální společnosti, které si nenechají vzít příležitost jestřáby z Ameriky. Myslím, že pravděpodobnější je druhý scénář, a proto od investic do akcií firem zabývajících se odpadovým hospodářstvím aktuálně spíše odrazuji. Pokud se však některé velké společnosti podaří prorazit na rozvíjející se trhy, pak to bude velmi zisková investice.

Autor je ředitelem společnosti FINEZ Investment Management Praha

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů