Úterý, 6. prosince 2022

Stovka košů na tříděný odpad obohatila VŠE

25. října 2009
Stovka košů na tříděný odpad obohatila VŠE

Od tohoto semestru vyplnila VŠE výraznou část svých mezer v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Areál školy osadila řadami nových košů na tříděný odpad.

Učebny a další části školy jsou nově vybaveny sadou celkem sto čtyř barevných košů určených na plast, papír, plechovky a směsný odpad. Škola tak výrazným způsobem rozšířila nabídku míst, kde je možné zbavit se odpadu způsobem šetrnějším k životnímu prostředí. Návštěvníci školy tak nyní mohou natrefit na koše mnohem častěji než dříve, což by mělo přispět ke zvýšení podílu vytříděného recyklovatelného odpadu na VŠE a snížení objemu odpadu komunálního.

Na konci září nové nádoby doplnily samolepky, které mají informovat, jaká komodita kam patří. Podle prezidentky oikos Praha Kateřiny Krpatové však nesplňují svůj účel: "Symbolika znázorňující jednotlivé druhy odpadu není dostatečně srozumitelná, navíc skoro polovinu prostoru samolepky tvoří logo firmy."

S těmito námitkami souhlasí i kvestor Libor Svoboda a dal svolení k pořízení nových štítků. "Navázali jsme spolupráci s Grafickou a multimediální laboratoří. Studenti kurzu Počítačová grafika dostali za úkol navrhnout jiné grafické řešení samolepek, které by mělo být snadnější pro orientaci. Chceme využít i text, aby bylo jednoznačně jasné, co do daného koše patří a nepatří," dodává Krpatová.

V rámci rozšíření povědomí o tématu třídění odpadu vznikla za spolupráce VŠE, oikos Praha a Studentského listu akce s názvem Týden třídění odpadu, jejímž iniciátorem je kvestor Libor Svoboda. "Akci jsme navrhli za účelem propagace třídění odpadu. Po zhodnocení jejích výstupů usoudíme, zda byla úspěšná a zda jí případně zopakujeme. Pokud se nesetká s odezvou, pokusíme se najít jiné cesty, jak situaci zlepšit," uvádí kvestor.

Prvotní impuls k posílení oblasti třídění odpadu na VŠE vydala organizace studentů pro udržitelnou ekonomiku oikos Praha. Počátky iniciativy se datují do roku 2007, kdy sdružení oikos vyhrálo cenu v soutěži British Council díky svému projektu Ekologický kampus. Za cíl si kladlo "ozelenit" kampus VŠE a jako jeden z prostředků, jak toho dosáhnout, navrhovali autoři projektu povzbudit třídění odpadu na VŠE. Se záměrem realizovat tento projekt se obrátili na vedení školy. Rektora Richarda Hindlse návrh oslovil a dal mu zelenou.

Sdružení oikos Praha se pak podílelo na přípravách konkrétní podoby projektu. Jednalo o počtech košů, jejich rozmístění a předložilo škole podklady pro výběr typu nádob. Ty musely splňovat základní podmínku nehořlavosti, kterou diktuje protipožární vyhláška. "V chráněných únikových cestách nesmí být požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukci oken, dveří. Výjimku tvoří i prostory, sloužící dozoru nad provozem objektu," vysvětluje požární technička Božena Nevyjelová. Před prázdninami škola koše objednala a se začátkem akademického roku se instalovaly.

Projekt Ekologický kampus, z něhož samotná iniciativa pořízení nových košů vzešla, se však neomezoval pouze na třídění odpadu. Řešil také téma úsporných žárovek, úsporu energie při provozu výpočetní techniky nebo pořízení oboustranných tiskáren. I v těchto oblastech oikos Praha dosáhl částečného úspěchu. Na některých kolejích zajistil výhodný nákup úsporných žárovek a zřízení sběrných míst na tříděný odpad, stejně tak spolupracuje s výpočetním centrem na zefektivnění využití energie.

K "ozelenění" areálu školy přispěje i zasazení čtyř stromů u vchodu Nové budovy, které bylo naplánováno školním architektem v rámci nedávných stavebních úprav.

www.ilist.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů