Neděle, 27. listopadu 2022

Sportovní a rekreační aktivity mají své místo i v národních parcích

Sportovní a rekreační aktivity mají své místo i v národních parcích

Ministr životního prostředí Ladislav Miko se dnes sešel se zástupci svazů a asociací, které sdružují lidi, trávící čas v přírodě sportem nebo aktivní rekreací. Tématem setkání byla vzájemná komunikace mezi těmito sdruženími a státní ochranou přírody při sportovním a rekreačním aktivitách v chráněných územích a především národních parcích.

Schůzky se zúčastnil také náměstek ministra životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny František Pelc, ředitel odboru péče o národní parky MŽP Vladimír Dolejský, ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka, ředitel Správy NP České Švýcarsko Pavel Benda, ředitel Správy NP Podyjí Tomáš Rothröckl a Iveta Štefanová ze Správy NP Šumava. Na "druhé straně stolu" zasedli zástupci Českého horolezeckého svazu, České asociace horských vůdců, České mountainbikové asociace, Klubu českých turistů, Svazu lyžařů ČR a Svazu vodáků ČR.

"Lidi, kteří tráví v přírodě aktivně svůj čas považuji za skutečné partnery ochrany přírody. Proto jsem se chtěl sejít i s představiteli jejich zájmových a profesních organizací. Cílem schůzky bylo nastartovat nějaký systém vzájemné diskuse, výměny informací, námětů a připomínek. Myslím, že v tomto ohledu schůzka svůj účel splnila," vysvětluje ministr životního prostředí Ladislav Miko. "Sportovní a rekreační aktivity mají pochopitelně své místo i v národních parcích. Jde ale o to, aby se 'obě strany' dokázaly vzájemně chápat, aby ochrana přírody zbytečně nebránila neškodným aktivitám a na druhou stranu aby sportovci a turisté respektovali a nepoškozovali cennou přírodu, kterou národní parky chrání," dodává ministr Miko

Diskuse při dnešním setkání ukázala, že komunikace mezi sportovními sdruženími a ochranou přírody probíhá ve všech českých národních parcích, v řadě případů jsou zástupci organizací i členy rad jednotlivých národních parků. Přesto debata ukázala i na řadu sporných otázek a problematických bodů. "Jsem přesvědčený, že řadu z těchto - někdy i letitých - neuralgických bodů je možné vyřešit," konstatoval ministr Miko.

Ministr Miko oslovil všechna zúčastněná sdružení, aby své náměty, připomínky nebo upozornění na zbytečné problémy a konflikty adresovali náměstkovi ministra pro ochranu přírody a krajiny Františku Pelcovi. Zároveň se na dnešním jednání dohodlo, že již existující Odborná skupina pro rekreaci, sport a turistiku při Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, zabývající se sportem a rekreací na území chráněných krajinných oblastí, se rozšíří i o stejnou tématiku v národních parcích. "Řada problémů totiž vyplývá z nedostatku vzájemného pochopení nebo z osobních vztahů v konkrétních lokalitách. Pracovní skupina může fungovat jako jakási střecha, která může takové případy pomoci vyřešit," vysvětluje František Pelc.

Přeji příjemný den

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Ministerstvo životního prostředí

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů