zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

6. výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov PRO EKO - ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

25.05.2010
Odpady
6. výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov  PRO EKO - ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Najväčšia špecializovaná ekologická výstava na Slovensku

PRO EKO - 6. výstava zhodnocovania a recyklácie odpadov sa uskutočnila v dňoch 4.-7.mája 2010 vo výstavnom areáli na Námestí slobody v Banskej Bystrici. Súbežnými výstavami boli: 13. medzinárodná výstava stavebníctva PRO ARCH, 9. výstava regionálneho rozvoja PRO REGION, ktoré spoločne navštívilo viac ako 27 800 návštevníkov. Na celkovej ploche 5 100 m2 sa prezentovalo 157 vystavovateľov zo Slovenska, Maďarska, Česka, Rakúska a Francúzska. Akreditovalo sa 29 novinárov.

Špecializovaná výstava PRO EKO zameraná na odpadové hospodárstvo sa realizovala v spolupráci s Recyklačným fondom. Nad výstavou prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Podujatie otvoril minister životného prostredia SR Jozef Medveď.

Druhý deň (5.5.2010) navštívil výstavné expozície štátny tajomník Jaroslav Jaduš, ktorý osobne hovoril s viacerými manažérmi o ich činnosti, kladoch a záporoch v oblasti odpadového hospodárstva.

Už po šiesty krát bola vyhlásená súťaž TOP EKO - o najlepší dosiahnutí pokrok v recyklácii odpadov. Porotou bola ocenená spoločnosť D&DAXNER TECHNOLOGY, s.r.o., Ostrava. V súťaži sa prezentovala polyuretánovou tepelno-izolačnou omietkovou zmesou pre ručné aj strojné nanášanie, ktorej výroba vychádza z recyklovaných chladiacich a mraziacich elektrozariadení.

Vystavovatelia sa predstavili environmentálnymi službami a produktmi v oblasti odpadového hospodárstva. Prezentovali svoje poradenstvá a riešenia pre priemyselnú ekológiu. Predstavili zariadenia ako napr. drviče dreva, papiera, gumy, plastov, zariadenia na spracovanie odpadov a druhotných surovín.

Návštevníci mali možnosť vidieť produkty z recyklovaného gumového granulátu, z ktorých vyrábajú povrchy detských ihrísk, prípadne oplotenia a pod. Ucelenou expozíciou sa na výstave prezentovala Republiková únia recyklačného priemyslu, ktorá zastrešuje spoločností zaoberajúce sa zhodnocovaním a recykláciou odpadu.

Súčasťou výstavy je každoročne odborný a sprievodný program, na ktorom sa spoločne za všetky výstavy zúčastnilo 982 účastníkov z inštitúcií ako sú napr. krajské a obvodné úrady životného prostredia, technických služieb v rámci celého Slovenska, zástupcovia obecných a mestských úradov, vedúci predstavitelia inšpekcií životného prostredia, odborní pracovníci zo Slovenskej agentúry životného prostredia a manažéri firiem podnikajúcich v odpadovom hospodárstve.

Odborný a sprievodný program výstavy:


Streda /5.5.2010/

. "Environmentálne techniky a ich využívanie v zhodnocovaní odpadov" - 6. ročník konferencie, ktorej odborným garantom bol prof. Ľubomír Šooš, PhD. Úvodné slovo mal štátny tajomník MŽP SR Jaroslav Jaduš. (vydaný zborník prednášok; 205 poslucháčov).

. "Pomôžme recyklovať - Recyklačný deň s Rádiom Regina". Cieľom súťaže bolo vyzbierať čo najviac odpadu v komoditách - papier, sklo, plast a elektrošrot v troch mestách zo západného, stredného a východného Slovenska - Skalica, Detva, Levoča. ENVIDOM - združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu a EKOLAMP Slovakia - združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky venovalo víťaznému mestu Skalica cenu 999 EUR.

Recyklačný deň sa stretol v súťažných mestách so značnou pozornosťou. Organizátori v mestách vyjadrili s priebehom spokojnosť.

Štvrtok /6.5.2010/

. Seminár "Aktuálna legislatíva a výzvy v odpadovom hospodárstve" organizovanom spoločnosťou EKOS PLUS. Témy boli venované nielen poslednej novele zákona o odpadovom hospodárstve, ale aj integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a správnym i. (49 účastníkov).

Piatok /7.5.2010/

. "Be ECO on PRO EKO" - environmentálne aktivity pre žiakov, študentov a návštevníkov výstavy prebiehali počas celej výstavy (6.-7.5.2010) v areáli výstaviska. Odborným garantom programu boli Priatelia Zeme - SPZ.

. V rámci sprievodného programu výstavy PRO EKO sa po prvý krát uskutočnila prehliadka medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM - TOUR Slovensko. V doobedňajších hodinách prebiehal Junior festival, kde si žiaci zo škôl a školských zariadení prehliadli filmové projekcie. V poobedňajších hodinách boli filmy venované verejnosti

Poradenské centrá: Komplexné informácie v oblasti zhodnocovania odpadu mohli návštevníci získať v poradenskom centre realizovanom Priatelimi Zeme - SPZ počas celej výstavy (800 návštevníkov).

Výstava PRO EKO bola spestrená panelovou výstavou "SVET ODPADOV" a "Trojrozmernou inštaláciou produkcie odpadu".

Mediálni partneri výstavy:

EKO - EKOLÓGIE A SPOLEČNOST, 21. STOROČIE, KOMUNÁLNA ENERGETIKA, MAGAZÍN STAVEBNÉ STROJE A MECHANIZÁCIA, ODPADOVÉ FÓRUM, ODPADY, REVUE PRIEMYSLU, SLOVENSKÝ ROZHLAS - RÁDIO REGINA, N - club SEPARÉ_STV 2;

www.muntech.sk, www.abrys.pl, www.ekologia.pl, www.windpower.sk, www.enviweb.cz, www.odpady-portal.sk, www.euractiv.sk, www.kamsodpadom.sk, www.plasticportal.eu.

PRO EKO - 7. ročník výstavy zhodnocovania a recyklácie odpadu sa uskutoční v dňoch 3.-6.mája 2011 Banskej Bystrici. Viac informácií na stránke www.bbexpo.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí