Čtvrtek, 23. května 2024

Zelené hoteliérství

Nebude trvat dlouho a také u nás se pohled na turistiku a hoteliérství bude zaostřovat ochranou životního prostředí.

Zelené hoteliérství

Z médií známé pojmy ekologie a environmentalismus se dnes dotýkají snad všech oblastí lidského a společenského života. Neméně jsou aktuální v turismu a hotelnictví, kde se stávají žhavým tématem.

Počet ekologických hotelů v České republice roste rychlým tempem. Do ekologického programu je zapojen pražský Hilton, Marriott patří na čelní místa v žebříčku zelených IT společností. Agentura CENIA certifikovala v loňském roce čtyři nová ubytovací zařízení, čímž počet zařízení s ekoznačkou zdvojnásobila. Hotelová síť LHW, která je v České republice zastoupena hotely Le Palais, Palace, Savoy a Hotel Carlsbad Plaza, uzavřela partnerství s organizací Sustainable Travel International a na základě této spolupráce vytvořila program Leeding Green Initiative. Aktivity chránící životní prostředí se dotýkají všech kategorií od pětihvězdičkových hotelů po pensiony rodinného typu nebo kempy. Ekologie není záležitostí luxusu, je určena všem účastníkům cestovního ruchu.

"Zelená" označení


Možností, jak se účastnit ochrany prostředí, je mnoho, přičemž oficiální zaštítění nabízí vodítko, zkušenost a obecnou platnost. Certifikované programy, jako je ISO 14001 (Systém environmentálního managementu), jsou založené na nastavení vnitřního systému, který zajišťuje především zlepšování na poli ochrany přírody. Základem je dobré rozdělení povinností mezi zaměstnance a rozpočet zahrnující výdaje na ekologický provoz, proto se více hodí pro velké provozy. Obrací se především dovnitř provozu a jak ukazuje příklad hotelu Holiday Inn, třídění odpadu je úkolem pro zaměstnance, nikoli pro klienty. Program ISO 14001 nestaví na měřitelných hodnotách a nemá stanovené pevné cíle. Ochrana je zabudovaná v systému fungování.

Mezi výkonné programy patří celá řada certifikátů, jejichž získání je založeno na dosažení měřitelných hodnot. U nás se uděluje například ekoznačka Evropské unie "The Flower" a ekoznačka České republiky "Ekologicky šetrná služba". Kromě složení příslušné částky patří mezi podmínky k získání alespoň 22% čerpání energie z obnovitelných zdrojů, dobrá izolace na oknech, úsporné žárovky, využívání místních produktů a další. Hodí se více do malých a středních hotelů či penzionů a je také mnohem levnější. Díky některým viditelným opatřením se může do ochrany životního prostředí více zapojit klient. Jak říká Filip Kühnel z Hotelu Adalbert: "Hrajeme určitou hru a nabízíme klientům, aby se jí účastnili. Je na jejich vůli, jestli budou třídit odpad a jestli na naše doporučení využijí hromadnou dopravu. Pro nás je zpětnou vazbou například to, že si zažádají o lístky na MHD, které zdarma poskytneme každému, kdo se o náš ekologický program zajímá." Jiný typ ekologického označení je ecolabel, jehož nositelem je Pension Javořice v Telči.

V roce 2006 bylo poprvé v Evropě více než třicet ekoznaček a certifikátů vyzváno, aby nominovaly nejzajímavější podniky k ocenění "Royal Accommodation Award for Sustainable Tourism". Ecolabel uděluje porota vždy po srovnání z většího počtu přihlášených. Z nich určí vítěze v několika kategoriích. Nezískává se pouze na základě stanovených podmínek, ocenění obdrží jen ti nejlepší.

Ochrana přírody je výhodná


Pension a Kemp Javořice snižuje spotřebu zdrojů pomocí nenákladných a jednoduchých nástrojů. Veškeré teplo pro provoz domu a teplé užitkové vody je získáváno spalováním dřeva z vlastního lesa a dřevního odpadu. K ochraně životního prostředí se přidává také používání produktů vlastní výroby, jako je med, domácí zavařeniny a ovoce a zelenina z vlastní zahrádky. Zařízení tak není odkázáno na dodávky, postup výroby má dokonale pod kontrolou a navíc je pension alespoň z části hospodářsky soběstačný.

Možná se někteří hoteliéři obávají velkých investic, se kterými jsou ekologická opatření spojena. Příklady však ukazují, že nejjednodušší řešení bývají ta nejlepší. Ekoznačka či certifikát nenutí radikálně přestavovat hotel, spíše jde o změny, které jsou pro podnik únosné a ekonomicky výhodné. Leckdy stačí pouhým otočením kohoutku snížit průtok vody. A pokud jsou nutné výdaje na úsporné žárovky nebo zásobníky mýdla, brzy se ukáže jejich návratnost. Technické směrnice pro získání ekoznačky EU a ČR mají části povinné a volitelné, takže poskytují množství variant, které se pro daný provoz více hodí. Ve výsledku provozovatel na něčem ušetří, za něco vydá víc, ale konečná částka se nijak razantně nemusí navýšit.

Na oplátku nabízejí zelená označení nejeden benefit. S jejich obdržením získáte reputaci překračující hranice domoviny. Kritéria jsou ve všech zemích totožná a také se provádí pravidelné audity. Navíc ti, kteří značky udělují, jsou i vašimi rádci. Například agentura CENIA dává k dispozici databázi ekologicky šetrných výrobků a zprostředkovává zkušenosti jiných hotelů. Získání značky, ecolabelu či certifikátu je zpravidla také spojeno se zařazením do databází. Pokud očekáváme zvyšující se zájem o "zelený" provoz ze strany hoteliérů i návštěvníků, databáze se stanou důležitým způsobem, jak o sobě dát vědět.

Ekologie na míru


Ekologické principy jsou ve většině hotelů stejné, konkrétní realizace se nemusí lišit podle různých typů zařízení. To, že ekologie nevylučuje nejvyšší luxus, dokazuje pětihvězdičkový Chateau Mcely. Kromě běžného třídění odpadu a vaření z regionálních potravin je hotel například vytápěn moderním systémem na bázi spalování dřevěných štěpků a elektřina pochází z obnovitelných zdrojů. Používá se vlastní čistička odpadní vody a k zalévání slouží dešťová voda.

Ekologická opatření se nevyhýbají ani velkým řetězcům. V Hiltonu Prague je například unikátní chladicí systém využívající vodu z Vltavy, která je třicetkrát levnější. Systém neplodí žádné emise a díky uzavřenosti nehrozí nebezpečí Legionella bacillus, které se může ventilací rozšiřovat. Skleněná střecha je potažená solárním filmem, díky němuž je sluneční záření sníženo o 40 %. Vedení hotelu zvažuje používání vody z řeky k zavlažování venkovní zeleně.

Kromě velkých a bohatých hotelů je zde i řada menších zařízení, která dbají na ekologii, ale méně už na marketing. Důvodem jsou náklady na pořízení certifikátu nebo značky, odlišné cílové skupiny klientů, ale také mentalita majitelů. Hynek Brýdl z Pensionu Martina říká: "Tuto přidanou hodnotu marketingově nevyužíváme. Environmentalismus nechápeme jako součást našeho PR, ale jako součást našeho myšlení. Máme zkušenost, že naši zaměstnanci způsob myšlení přebírají a například začnou třídit odpad i ve svých domácnostech. Uvažujeme o zavedení ekoznačky EU "The Flower". Ne však kvůli klientům, ale kvůli dalším podnikům, které by nás mohly následovat."

Nadšení provází také Hotel Lucia, jehož majitel Milan Vacek hovoří spíše o ekologii, která začíná u člověka. Šetrné žárovky nebo energie z nahraditelných zdrojů neoslovují klienty tak jako další přidané hodnoty, které mohou navázat. Kromě brožur, kde se o ekologickém zaměření hotelu píše, jsou vidět také poutače lákající cyklisty a odpůrce kouření. "Ekologie začíná uvnitř každého z nás a lidé, kteří myslí ekologicky, nechtějí dýchat cigarety od vedlejšího stolu. A jistě uvítají restauraci s nabídkou zdravějších jídel," říká Milan Vacek. Tuzemští návštěvníci, kteří v zařízeních sloužících k rekreaci převažují, mohou více slyšet na to, co se jich konkrétně dotýká a co mohou na vlastní kůži pocítit. V takovém momentě téma přesahuje do eko či agro turistiky, přestože i ekologický hotel se může považovat za etické poselství s dosahem do vašeho okolí.
LaE

Od konce loňského roku byla ustanovená v rámci Asociace hotelů a restaurací ČR Ekologická sekce, která se zaměřuje na osvětu a vzdělávání. Jejím iniciátorem je Filip Kühnel z Hotelu Adalbert, který ve svém zařízení provedl řadu opatření.

Pojmy


Ekologie - biologická věda, která je základem ochrany přírody. V širším významu se jedná o ochranu životního prostředí.
Environmentalismus - zabývá se vztahem mezi přírodou a společností. Usiluje o změny v oblasti společenských, politických a ekonomických mechanismů, které brání ochraně přírody.
Trvale udržitelný rozvoj - způsob ekonomického růstu, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě.
Ekoturistika - zodpovědné cestování do přírodních oblastí, které chrání životní prostředí a zlepšují blahobyt místních obyvatel. Jde o propojení ochrany přírody, místních komunit a udržitelného turismu.
Agroturistika (Ekoagroturistika) - provozuje se na farmách vlastnících certifikát ekologického zemědělství. Návštěvník se zde seznamuje s postupy při pěstování rostlin bez použití syntetických hnojiv a s přirozenými postupy chovu zvířat.
Zdroj: TIES, Wikipedia

Jaký důraz kladou na ekologii vaši klienti?

Pension Martina:
Nenutíme ani nenabádáme hosty k tomu, jaký důraz mají klást na ekologii. Host může naše ekologická opatření zaregistrovat, pouze pokud si všimne, že účet je tištěný na recyklovaném papíře, nebo pokud si přečte upozornění v koupelně, že mu bude ručník vyměněn, pokud jej položí na zem. To, že když je venku tepleji, teče do podlahového topení méně teplá voda, nemá host šanci zpozorovat. Třídění odpadu dělá za hosta personál. Při malé kapacitě našeho penzionu to není problém. Co host zřejmě nepřehlédne, jsou živé květiny v interiéru i v oknech penzionu a také zelená "oáza" uprostřed šedivého města - parkoviště jsme vybudovali ze zatravňovacích dlaždic. Náš přístup k ekologii příliš neprezentujeme. Nemá tedy ani vliv na hostův výběr našeho penzionu.

Chateau Mcely:
Zatím jsme nezaregistrovali větší nárůst rezervací s ohledem na zelenou certifikaci. Nicméně je tento fakt hosty velmi kladně hodnocen. Ekologické fungování se promítá i do naší gastronomie. Bio a místní produkty na stole nechybějí a hosté to velmi oceňují. Bio a zdravý životní styl je stále více populární a důležitou součástí života.

Zdroj: www.foodservice.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů