zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Za historií Brd do Strašic

25.09.2010
Příroda
Ekologická dovolená, cestování
Geologie
Za historií Brd do Strašic

Střední Brdy, ač takříkajíc "na dostřel" od hlavního města, zůstávají doposud široké veřejnosti relativně neznámé a na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje tvoří enklávu, jež vystupuje coby jakási soudobá terra incognita.

Je to způsobeno řadou faktorů, z nichž jako prvořadý je vnímána skutečnost, že od 20. do 90. let 20. století bylo celé Střední Pobrdsko intenzivně využíváno armádou. Ve Strašicích, jež mají v rámci Středních Brd výjimečné postavení díky obklopení brdskými lesy, kromě lesního hospodaření a vojenského výcviku civilizačně téměř intaktními, zbyl po odsunu armády rozsáhlý areál bývalých kasáren. Strašická kasárna byla převedena do majetku Obce Strašice.

V r. 2005 byla poprvé formulována myšlenka, aby obec využila kasárenský areál nejen ke komerčním činnostem, ale i k vytvoření kulturního centra. Za přispění odborníků celé řady oborů tak vznikl na obci projekt Turistického poznávacího a pobytového areálu, zkráceně Muzeum Středních Brd. Regionální rada pro rozvoj jej na přelomu let 2008-9 schválila a rozhodla zařadit do regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad financovaného z vlastního rozpočtu, s výraznou dotací Evropské unie.

Co je vlastně náplní a posláním této kulturní a turistické organizace? Její funkci lze rozdělit na dvě základní: pobytovou a kulturní - s výrazným informačním, badatelským, edukativním a všeobecně kulturně společenským posláním. Pracuje jako obecní zařízení v rámci Kulturního odboru. Naleznete ji v areálu bývalých kasáren. Sestává ze dvou budov a zahrady. Prvá je bývalá velitelská vila ve funkcionalistickém slohu a druhá specifický dřevěný typizovaný patrový kasárenský barák pocházející z 30. let minulého století.

V objektu vily je zřízena stálá expozice muzejního charakteru, jež představuje Střední Brdy s důrazem na Strašice a jejich okolí z hlediska přírodovědného i společenskovědního. Zvláštní důraz je kladen na místní specifika, jako jsou tzv. lesní řemesla, historie místního železorudného a černouhelného hornictví, historie brdského železářství a prezentace výsledků lokálních archeologických výzkumů zaměřených především na archeologii středověku. V objektu je i prostor pro příležitostné výstavy. Kasárenský barák prezentuje historii vojenství ve vztahu k vývoji dnešního Vojenského újezdu Brdy, s nímž Strašice bezprostředně sousedí, se všemi pozitivy i negativy této zvláštní enklávy. Jedno podlaží je upraveno jako specifická ubytovna s osmnácti lůžky a sociálním příslušenstvím, autenticky upravených na způsob vojenské nocležny z období první republiky.

Na venkovní ploše mezi oběma budovami vznikne stálá geologická expozice se zastoupením hornin Středních Brd s vysvětlivkovými panely lokálních geologických a geomorfologických poměrů a historické geologie. Předpokládá se i vytvoření turistické atrakce, "kameniště", kde si návštěvníci budou moci zkusit "štěstí" při hledání fosilního materiálu v karbonských břidlicích a prachovcích, nebo v křemitých konkrecích, jimiž je oblast Rokycanska, kam Střední Brdy částečně spadají, velmi proslulá. Minigeopark bude doplněn výsadbou arboreta charakteristických druhů původních brdských dřevin.

Druhá venkovní plocha bude zasvěcena vojenské historii na Brdech, především v podobě exponátů, jež po nakonzervování snesou podmínky vnějšího prostředí. Výhledově se předpokládá i vytvoření experimentální venkovní plochy, kde by měly být představovány a ověřovány historické technologie(např. pálení uhelných milířů, kolomazná pec, výroba mýdla z dřevěného popela - flusárna, vlčí pec, galejní pec apod.).

V areálu bude pracovat Informační středisko pro celou venkovskou oblast Středních Brd.

ZDROJ:http://www.muzeumstrasice.eu, kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
30
6. 2022
30.6.2022 - Seminář, školení
Brno, ApS. s.r.o.
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí